• Bedre effektivitet
  • Våre løsninger
  • Energieffektivitet
  • Vannbårne varmeavgivere

Energieffektiv oppvarming og kjøling med temperaturregulering i soner

Selv i dag finnes det boligbygg og private hus over hele Europa som fortsatt har et varme- (og kjøle-) system basert på på/av-styring av en enkelt sone. Dette bidrar imidlertid ikke til termisk komfort i alle rom, og kaster bort energi ved å varme opp eller kjøle ned rom som ikke er i bruk. Temperaturregulering i soner er en praktisk løsning som gir økt komfort for alle beboere og bidrar til å spare energi.

Energieffektiv oppvarming og kjøling med temperaturregulering i soner

Hva er temperaturregulering i soner?

I et enkeltsonesystem styrer én termostat alle varmekildene i hele bygningen. Termostaten installeres ofte på et sentralt sted, for eksempel i stuen eller gangen, og måler temperaturen på det spesifikke stedet. Selv om denne typen system er svært enkelt å bruke, varierer temperaturkravene i praksis vanligvis fra rom til rom.

Sonetemperaturstyring kombinerer flere termostater, som hver styrer temperaturen i en spesifisert sone. Ved å installere individuelle kontroller i ulike områder, kan de enkelt stilles inn på ulike temperaturer. Siden ikke alle områder krever oppvarming eller kjøling samtidig eller ved samme temperatur, gir dette mulighet for mer skreddersydd temperaturstyring og unngår å kaste bort energi på rom som ikke er i bruk.

Vår Unisenza-styringsserie har for eksempel et koblingssenter som kan kobles til opptil 10 forskjellige romtermostater. Dette gjør at brukerne kan stille inn ønsket temperatur basert på personlige preferanser for hvert enkelt rom. I tillegg er det enklere å fokusere på spesifikke områder, for eksempel stue eller kjøkken, og minimere oppvarming og kjøling i rom som er lite i bruk.

Fordeler med sonetemperaturstyring

Muligheten til å varme opp eller kjøle ned spesifikke rom har to viktige fordeler. For det første gir tilpassede temperaturkontroller av soner muligheten for at brukerne kan skape sitt ideelle komfortnivå i hver enkelt sone. Det er lett å stille inn en annen temperatur i for eksempel stuen eller kjøkkenet uten å påvirke temperaturen på badet eller soverummet. Når det er behov for kjøling om sommeren, gir sonestyringssystemet deg muligheten til å kun kjøle ned rommene oppe, som vanligvis er varmere enn de nede. Ved å ta i bruk klokketermostater som Unisenza Wi-Fi-termostat, er det til og med mulig å stille inn en annen oppvarmings- og kjølingsplan for ulike rom basert på brukernes typiske daglige eller ukentlige aktiviteter.

Den andre store fordelen med temperaturregulering i soner, er sparing av energi og penger. Ved å justere termostaten i soner som ikke er i bruk eller som sjelden brukes, kastes det ikke bort energi på rom som ikke er i bruk. Det er lett å stenge av eventuelle ubrukte soner, slik at du kun bruker energi der hvor det er behov for oppvarming eller kjøling. Hvis brukeren har installert Unisenza Wi-Fi-termostat, er det til og med mulig å pare den med den intuitive Unisenza-appen og styre ideelle romtemperaturer, tidsprogrammer eller andre innstillinger hvor og når du vil. I appen kan brukerne også aktivere geolokalisering – en funksjon som bruker smarttelefonens posisjon til å fastslå brukernes bevegelser og deretter automatisk justere temperaturinnstillingen for å maksimere fleksibilitet og energieffektivitet.

Beregnet energibesparelse med sonetemperaturstyring

For å konkretisere fordelene utførte vi en simulering der vi sammenlignet et standard kontrollsystem med et sonekontrollsystem, i en husstruktur med fire rom på 25 m2 hver, alle utstyrt med en radiator. I simuleringen utveksler hvert rom varme med omgivelsene gjennom yttervegger, tak og vinduer. Hver bane simulerer en kombinasjon av varmekonveksjon, varmeledning og termisk masse. Det tas utgangspunkt i at det ikke overføres varme internt mellom rom. Radiatorene får varme fra varmtvann og utveksler denne med luftmassen i rommet.

Simulering av Purmo temperaturregulering i soner

Vi utførte en simulering der vi sammenlignet et standard kontrollsystem med et sonekontrollsystem i en husstruktur med fire rom på 25 m2 hver. Simuleringen viste at når termostaten til et standard kontrollsystem er installert i det kaldeste rommet, blir de andre rommene overopphetet. Med et sonekontrollsystem forbedrer det situasjonen.

Det standard styresystemet har én enkelt termostat installert i rom 1, som er kaldest fordi det har flere vinduer. For sonestyringssystemet er huset delt inn i 2 soner med 2 rom, med en motorisert ventil og en termostat for hver sone.

Simuleringen viser at når termostaten til et standard kontrollsystem er installert i det kaldeste rommet, blir de andre rommene overopphetet. Med et sonekontrollsystem forbedrer det situasjonen. Når det gjelder energikostnader, anslås det en gasskostnad på € 0,34/standard kubikkmeter. Den daglige kostnaden for standardmodellen for å holde en konstant temperatur på 20 °C er € 1,70, mens det med sonekontrollsystemet er € 1,50. Med andre ord gir et sonestyringssystem 12 % besparelser i energikostnader.

 

 

sonekontroll vs.

standardmodell

 ETH vs.

standardmodell

 ETH vs.

sonekontrolll

Energisparing   12%  24%  13%
       

Ta temperaturregulering i soner til neste nivå

I tillegg til en sammenligning mellom et standard kontrollsystem og et sonekontrollsystem, inkluderer simuleringen også et ETH-styringssystem der hver radiator er utstyrt med et elektronisk termostathode, som de som er inkludert i vår Unisenza Plus-styringsserie. Disse kan enkelt kobles til Unisenza Plus Gateway, som i sin tur kan kobles til den brukervennlige smarttelefonappen. Dette gjør det mulig for brukerne å overvåke og kontrollere alle varmeoverføringssystemene som er koblet til appen, hvor som helst og når som helst. ETH-enhetene kan for eksempel kobles til en termostat for presis tids- og temperatursonestyring og optimal komfort. Dessuten er de enkle å implementere i både nybygg og renoveringsprosjekter for å oppdatere det eksisterende systemet, siden de elektroniske termostathodene er helt trådløse.

Les vår guide til elektroniske termostathoder for nybygg og renovering

Elektronisk termostathode Purmo frittstående modell

Eksempel 1: ETH frittstående system koblet direkte til mottakeren

Elektronisk termostathode kombinert med Purmo Unisenza Plus kjelemottaker

Eksempel 2: termostater koblet til ETH-enheter og mottaker

Simuleringen viser at et ETH-kontrollsystem, som gir perfekt justering av alle enheter, gir betydelig større energibesparelser med en daglig energikostnad på bare € 1,30. Det er en reduksjon på 24 % sammenlignet med det standard kontrollsystemet og 13 % sammenlignet med sonekontrollsystemet. I tillegg finnes det ikke lenger overoppheting i rommene, og de elektroniske termostathodene sikrer proporsjonal styring av vannstrømmen.

Hvis du vil vite mer om mulighetene med vår Unisenza eller Unisenza Plus kontrollserie, kontakte oss eller besøke kampanjesiden.

Finn ut mer om vårt Unisenza sonekontrollsystem

Les om smart oppvarming med Unisenza Plus