• Bedre effektivitet
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

En veiledning om elektroniske termostathoder for nybygg og renovering

Varmekilden og sendere er ofte det viktigste når det gjelder å skape energieffektiv inneklimakomfort. Likevel er kontroller minst like viktig for å sikre at hele systemet fungerer optimalt. Innovative løsninger som elektroniske termostathoder er én av de mest kostnadseffektive måtene å redusere energiforbruket og optimalisere komforten med minimal innsats.
Purmo elektroniske termostathoder

Hvordan fungerer elektroniske termostathoder?

Radiatoren styres vanligvis ved hjelp av termostatstyrte radiatorventiler. Disse bidrar til å opprettholde romtemperaturen ved å justere mengden varmtvann som kommer inn i radiatoren i henhold til ønsket romtemperatur og dermed regulere radiatorens varmeeffekt. Med en tradisjonell termostatstyrt radiatorventil kan brukerne omtrentlig regulere denne mengden ved hjelp av tallene som er angitt på termostathodet.

Denne kontrollen er imidlertid ikke særlig presis eller brukervennlig. Enhver endring av ønsket temperatur krever manuelt inngrep på termostathodet til hver radiator. Syklisk senking av romtemperaturen, for eksempel om natten eller ved lengre fravær, kan heller ikke utføres automatisk, men må stilles inn manuelt.

Elektroniske termostathoder tilbyr en mye mer presis og brukervennlig styringsløsning. Basert på korrelasjonen mellom romtemperaturen og den nøyaktige temperaturen som er innstilt av brukeren på det digitale termostathodet, regulerer den elektroniske TRV-en ventilen slik at den kan lukkes eller åpnes gradvis ved behov. Dette gir mer presis romtemperaturstyring, noe som igjen optimaliserer både energiforbruket og inneklimakomforten.

Hvor enkelt er det å bruke elektroniske termostathoder?

I nybygg

Elektroniske termostathoder er enkle å integrere i nye byggeprosjekter. Ved å utstyre nye radiatorer med elektroniske termostathoder skaper du umiddelbart et intelligent system som muliggjør presis og personlig tilpasset romtemperaturstyring. Et elektronisk termostathode som vårt Unisenza Plus ETH er svært enkelt å installere. Når den er på plass, kan du naturligvis stille inn ønsket temperatur manuelt ved hjelp av + og – knappen på termostathodet. Du kan imidlertid også koble Unisenza Plus elektronisk termostathode til den intuitive Unisenza Plus-appen for enkel skybasert styring på en smarttelefon.

I tillegg kan du parkoble opptil 6 ETH-enheter med en Unisenza Plus romtermostat og sette opp termostaten som kontrollsenter i rommet, som deretter styrer ETH-enhetene. Både ETH-ene og termostaten kan programmeres via appen, slik at du for eksempel kan stille inn individuelle tidsprogrammer som automatisk justerer romtemperaturen etter behov. Tilleggsfunksjoner kan også velges og velges bort via appen, som registrering av åpent vindu, automatisk tidsoptimalisering, e-postvarsel om lavt batterinivå osv.

Tips: Batterilevetiden kan forlenges ved å slå av eller begrense informasjonen som vises på ETH.

I renoveringsprosjekter

Siden Unisenza Plus elektronisk termostathode er batteridrevet og kommuniserer helt trådløst, er det også svært enkelt å bruke i ettermonterings- og renoveringsprosjekter der du ønsker å optimalisere det eksisterende standard varmesystemet. Du trenger ikke å gjøre noen endringer i den opprinnelige systemkonfigurasjonen eller foreta ny kabling. Unisenza Plus elektronisk termostathode passer på alle standard TRV-hus med en M30 x 1,5 mm tilkoblingsgjenge. En adapter for Danfoss RA-ventiler følger også med hver Unisenza Plus ETH. Du kan ganske enkelt erstatte standard termostathode med den elektroniske Unisenza Plus ETH, og du er klar til å optimalisere både energiforbruket og romkomforten.

Elektronisk termostathode Unisenza Plus Purmo

Fordeler med et elektronisk termostathode

1. Elektroniske termostathoder bidrar til å redusere energiforbruket og varmeregningen.

Elektroniske termostathoder gir svært presis temperaturkontroll basert på individuelle behov. Mens tradisjonelle termostater ofte bruker tall fra 0 til 5 som tilsvarer en omtrentlig temperatur, gir en elektronisk termostat muligheten til å justere romtemperaturen helt nøyaktig til ønsket grad.

Den mest effektive måten å spare varmekostnader på, er naturligvis bare å varme opp rommet til en behagelig temperatur når det er i bruk. De enkle og individuelt programmerbare tidsprogrammene til hver ETH sparer energi ved å automatisk senke romtemperaturen etter behov når rommet ikke er i bruk, for eksempel om natten eller når beboerne er borte.

I tillegg er Unisenza Plus elektronisk termostathode utstyrt med innovative funksjoner som åpent vindu-funksjon og geolokasjon. ETH vil for eksempel automatisk stenge radiatorventilen når romtemperaturen faller for raskt, forutsatt at et vindu er åpnet. Et tradisjonelt termostathode vil åpne tilførselen for å kompensere for varmetapet, noe som fører til for høyt energiforbruk. Unisenza Plus ETH registrerer automatisk denne situasjonen og lukker ventilen i en viss tid. Geolokasjon på sin side gir mulighet for valgfri og fleksibel temperaturstyring gjennom nærværsdeteksjon. Hvis ingen av de registrerte brukerne er hjemme, reduseres temperaturen automatisk for å unngå å kaste bort energi i rom som ikke er i bruk.

Les mer om energisparing med elektroniske termostathoder

2. Et elektronisk termostathode er svært enkelt å installere.

Unisenza Plus elektronisk termostathode er batteridrevet. Det er en trådløs enhet som er enkel å installere på både nye og eksisterende radiatorer. Som nevnt er den kompatibel med de fleste standard termostathus, så det tar ikke lang tid å installere de elektroniske termostathodene. Dette gjelder naturligvis alle vannbårne radiatorer, inkludert panelradiatorer, baderomsradiatorer, horisontale og vertikale designradiatorer, seksjonsradiatorer, osv.

3. Elektroniske termostathoder er designet for optimal brukerkomfort.

Selv om du fortsatt kan styre et elektronisk termostathode manuelt ved hjelp av knappene og det tydelige LCD-displayet, utvider den integrerte teknologien styringsmulighetene i stor grad, slik at brukerne kan velge den metoden de synes er mest praktisk. Takket være den nyeste Zigbee 3.0 trådløse teknologien kan Unisenza Plus elektronisk termostathode enkelt styres fra ethvert Android- eller Apple-nettbrett eller smarttelefon via den intuitive Unisenza Plus-appen.

Dette lar brukeren overvåke og kontrollere de tilkoblede enhetene når og hvor brukeren måtte ønske. Som nevnt ovenfor kan Unisenza Plus ETH også parkobles med Unisenza Plus romtermostat for sentral styring av ulike radiatorer i ett rom og enkel programmering basert på brukernes behov og livsstilsvaner. Helt til slutt gir den integrerte teknologien også mulighet for tilkobling til smarthjemsystemer som Alexa, Google Home osv. Unisenza Plus elektronisk termostathode kan på denne måten stemmestyres.

4. Et elektronisk termostathode bidrar til å optimalisere inneklimakomforten

Et elektronisk termostathode muliggjør mer presis regulering av romtemperaturen, noe som betyr at det er mindre sannsynlig at et rom overopphetes eller ikke blir tilstrekkelig oppvarmet. Presis regulering gir også færre temperatursvingninger og dermed en mer konstant, behagelig varmefølelse.

I tillegg kan du pare opptil 6 Unisenza Plus elektroniske termostathoder i en varmesone med én Unisenza Plus-termostat, noe som gjør det enkelt å skape det ideelle inneklimaet i større områder, for eksempel i åpne boliger der kjøkkenet og stuen er kombinert.

Ulempene ved et elektronisk termostathode

Unisenza Plus elektronisk termostathode drives av 2 standard AA-batterier. Dette gir fordelene med en trådløs enhet, men det betyr at du må bytte batterier med jevne mellomrom og gå gjennom kalibreringsprosessen for å gjenoppta normal drift. Siden ETH bruker svært lite energi, er imidlertid gjennomsnittlig batterilevetid ca. 2 år, avhengig av driften, noe som begrenser antall batteriskift. Når batterinivået er lavt, indikeres dette tydelig på ETH, i appen og om ønskelig på e-post.

Ønsker du å installere elektroniske termostathoder i ditt nybygg eller renoveringsprosjekt? Ta gjerne kontakt med oss for skreddersydd rådgivning.

Kontakt oss