• Redusere fotavtrykket
  • Vår produksjon
  • Paula Bear
  • Nyheter

Grønt stål: enda et skritt i riktig retning for å redusere Purmos karbonavtrykk

Hos Purmo har vi fire merkesøyler som danner grunnlaget for alt vi gjør. Et av disse målene er å redusere karbonavtrykket vårt ved å begrense påvirkningen produktene våre har på miljøet. Vi er derfor svært glade for å ta enda et steg i riktig retning, ettersom vi har inngått en bindende avtale med H2 Green Steel om kjøp av 140 000 tonn grønt stål mellom 2026 og 2033.
Grønt stål til Purmo radiatorer med varmepumpe

Grønt stål

Stål utgjør ca. 50 % av alle råmaterialer som kjøpes inn av Purmo Group. Overgangen til grønt stål er derfor en viktig milepæl i vår bærekraftreise mot karbonnøytralitet. H2 Green Steel-anlegget, som skal produsere stål med nesten null utslipp, drives av grønt hydrogen, produsert med fornybar elektrisitet. Det gjør det mulig å redusere CO2-utslippene med opptil 95 % sammenlignet med tradisjonell stålproduksjon drevet av kull.

Skape en effekt med våre radiatorer med varmepumper

Purmo Groups beslutning om å kjøpe grønt stål fra H2 Green Steel er en del av konsernets ambisjoner om å tilpasse produksjonen til en 1,5 °C fremtid og karbonnøytralitet innen 2050. Blant produktene vi planlegger å produsere med grønt stål, er våre radiatorer med varmepumper, som Ulow E2 vifteradiator. «Dette er en viktig produktgruppe i våre kjernemarkeder, der trenden med energirenovering er sterk. Kundene våre krever nye og mer energieffektive varme- og kjølesystemer, og Purmo Group er godt posisjonert for å oppfylle denne økende etterspørselen», sier John Peter Leesi, CEO i Purmo Group.

Les mer om vår reise mot en bedre fremtid 

Paula Bear bærekraftlogo Purmo