• Dimensjonering
  • Insights
  • Radiatorer
  • Gulvvarme
  • Produktinformasjon
  • Jobb smartere

Den teknologiske utviklingen og de høye kravene til moderne varmesystemer

Etter hvert som teknologien utvikler seg, forandrer alt seg, inkludert måten vi lever på og måten vi varmer opp bygningene våre på. Dagens moderne varmesystemer er langt fra deantikkeovnene som ble brukt for hundre år sidenog gir mulighet for å varme opp moderne bygninger på en mer økonomisk og bærekraftig måte. Men etterhvert som bygningene blirmer kompakte og varmesystemene våre har utviklet seg, er det viktigere enn noen sinne å planlegge og utførearbeideten profesjonell måte .
Den teknologiske utviklingen av moderne varmesystemer

Moderne radiatorer

Når det gjelder panelradiatorer, har hovedmålet med teknologiske forbedringer de siste tiårene vært å øke ytelsen. Det finnes en rekke startpunkter for dette, for eksempel den interne rutingen av varmevannet, eller de såkalte konveksjonsplatene. På disse platene mellom de fremre og bakre radiatorplatene stiger den oppvarmede luften som i en skorstein. Form og plassering avgjør radiatorens senere varmeeffekt.

Gjennom årene har innholdet i radiatorens vannbærende kanaler blitt mindre, men takket være konveksjonsplatene har varmestrålingsoverflaten blitt større. Dette betyr at mindre vann og mindre energi kreves for høyere ytelse og raskere reaksjon på endringer i varmelasten. I dag finnes det til og med vifteelementer, for eksempel Ulow E2, som kan brukes ved temperaturer under 45 °C.

Moderne gulvvarmesystemer

Kravene til gulvvarmesystemer er høye. Man må være oppmerksom på f.eks. lave installasjonshøyder, høy varmeeffekt, og rask og enkel installasjon. I dag finnes det nye gulvvarmesystemer som reagerer vesentlig raskere enn forgjengerne. For eksempel de svært dynamiske systemene ts14 R og klettjet R.

I et forskningsprosjekt simulerte Technical University of Dresden oppvarmingstiden for ulike gulvvarmesystemer. Resultatet viser at boligen varmes opp mye raskere med det nye, svært dynamiske gulvvarmesystemet. For å være mer presis, stiger romtemperaturen 2,7 ganger raskere med ts14 R enn med et klassisk gulvvarmesystem. Når rommet varmes opp, oppnås ønsket temperatur på betydelig mindre enn halvparten av tiden. Hvis avkjøling også er nødvendig eller hvis fokuset er på økologisk renovering, er det også et alternativ å bruke eco-leiresystemet.

Høye krav til planlegging og utførelse

Moderne varmesystemer er ganske sofistikerte og tilbyr ulike fordeler, men god planlegging og riktig utførelse blir tilsvarende stadig viktigere. Først og fremst må det fastslås hvilket varmesystem som er best egnet for den eksisterende bygningen og de individuelle kravene, og hvordan det må konfigureres.

Deretter må planleggingen gjennomføres profesjonelt av en ekspert. Dette inkluderer hydraulisk balansering, riktig utformede pumper, en optimalt justert varmekurve samt effektiv og praktisk styringsteknologi. Heldigvis har installatører og planleggere i dag tilgang til svært spesialisert programvare for planlegging og prosjektering av hele bygningstjenestenen. Purmo tilbyr ulike tjenester og verktøy som også er tilgjengelig for privatpersoner. Et godt eksempel på dette er varmeeffektkalkulatoren som kan brukes til å grovberegne dimensjoneringen av radiatoren (OBS: Dette verktøyet erstatter ikke den nøyaktige beregningen og planleggingen gjort av en spesialist!).