Miljødeklarasjoner for produktet

EPD (Environmental Product Declaration) gir oss sammenlignbare, objektive og tredjepartsverifiserte data relatert til et produkts miljøytelse.

Europeiske retningslinjer fokuserer i økende grad på produktenes miljøpåvirkning. Denne påvirkningen har rett og slett blitt en viktig faktor i kjøpernes beslutningsprosess, siden mennesker og virksomheter ønsker å forstå hvordan produktene de kjøper påvirker miljøet. Miljødeklarasjoner eller EPD-er er et godt verktøy for dette, siden de bidrar til å ta mer bevisste valg.

Miljøproduktdeklarasjon

En EPD dekker alle faser i produktets livssyklus og gir transparente, objektive og tredjepartsverifiserte data relatert til et produkts miljøytelse. Ved hjelp av dedikert programvare er vi i stand til å foreta pålitelige livssyklusberegninger for alle produktene våre, som deretter konverteres til EPD-sertifikater etter at informasjonen er verifisert av et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan.

Miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for Purmos varme- og kjøleprodukter

Vårt mål er å tilby et EPD-sertifikat som standard for alle våre nye produkter som lanseres fra 2025 og fremover. I mellomtiden jobber vi hardt bak kulissene for å samle inn EPD-er for våre eksisterende produkter. For eksempel er miljødeklarasjoner for øyeblikket tilgjengelige for våre 33 mm stålpanelradiatorer, PE-RT- og PE-Xc-rør. Disse kan lastes ned fra EPD Hub-biblioteket. Selv om det å utvikle en EPD er en prosess som krever tid og ressurser, forblir vi forpliktet til disse miljøsertifiseringene og vil regelmessig oppdatere listen over sertifiserte produkter.

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo