Miljødeklarasjoner for produktet

EPD (Environmental Product Declaration) gir oss sammenlignbare, objektive og tredjepartsverifiserte data relatert til et produkts miljøytelse.

Europeiske retningslinjer fokuserer i økende grad på produktenes miljøpåvirkning. Denne påvirkningen har rett og slett blitt en viktig faktor i kjøpernes beslutningsprosess, siden mennesker og virksomheter ønsker å forstå hvordan produktene de kjøper påvirker miljøet. Miljødeklarasjoner eller EPD-er er et godt verktøy for dette, siden de bidrar til å ta mer bevisste valg.

Miljøproduktdeklarasjon

En miljøproduktdeklarasjoner (EPD) dekker alle faser av produktets livssyklus og gir sammenlignbare, objektive og tredjepartsverifiserte data relatert til et produkts miljøytelse. For å få miljøproduktdeklarasjoner (EPDene) for Purmo-produktene over linjen, samarbeider vi med PEP (Product Environmental Profile) ecopassport, en internasjonal EPD-programoperatør dedikert til elektrisk, elektronisk, varme- og kjøleutstyr.

Miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for Purmos varme- og kjøleprodukter

Vi har startet prosessen med å samle inn EPD-er for alle produktene våre. For øyeblikket er miljøproduktdeklarasjoner (EPDer) allerede tilgjengelige for noen av våre bestselgende produkter, som Thermopanel V4. Utvikling av en EPD er en prosess som krever tid og ressurser. Vi er forpliktet til disse miljøsertifiseringene og vil regelmessig oppdatere vår liste over sertifiserte produkter.

Våre 10 forpliktelser

Vi har satt opp disse 10 forpliktelsene som referansepunkter på veien mot å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten vår.

Utslipp og energi – Purmo Ressurseffektivitet og avfall – Purmo Ansvarlig innkjøp – Purmo Klimasmarte valg – Purmo Sirkularitet og endt levetid – Purmo
Mangfold, likestilling og inkludering – Purmo Engasjement på jobben – Purmo Videreutdanning av ansatte – Purmo Helse og sikkerhet – Purmo Samfunnsengasjement – Purmo