• Energieffektivitet
  • Insights
  • Bedre effektivitet

Slik sparer du energi med optimal temperaturkontroll

Ved at du slår av lyset når du ikke er i rommet, slår av elektriske apparater når du ikke bruker dem, og hvis vi utfører andre enkle justeringer av våre daglige vaner, kan vi spare en betydelig mengde energi og tonn med CO2 hver dag. Men når vi snakker om atferdsendringer, er det termostaten som er et av de viktigste instrumentene for å spare energi, siden oppvarming og kjøling står for 40-50% av energiforbruket i boliger.
Slik sparer du energi med optimal temperaturkontroll

Skru ned termostaten

Det har allerede vært oppfordret til energisparende tiltak en god stund. I et forsøk på å bekjempe den nåværende energikrisen og redusere avhengigheten av gassforsyning, anbefaler nå ulike myndigheter en maksimal innetemperatur på 19°C. Du kan lese mer om det er tilstrekkelig for optimal inneklimakomfort i artikkelen vår , men det er sikkert at bare 1 eller 2°C senking av termostaten vil ha en betydelig innvirkning på mengden energi du bruker, og kan bidra til å redusere strømregningen med opptil 10%.

Temperaturstyring

De to typene termostater du sannsynligvis har, er romtermostater og radiatortermostater. Ved å bruke disse til å styre oppvarmingen og kjølingen på en effektiv måte, er det enkelt å nyte innendørs komfort samtidig som du sparer energi og hjelper miljøet. La oss se på hvordan hver enkelt termostattype kan bidra til å spare energi.

Spar energi med romtermostaten

Det er viktig å huske at før du kobler til en romtermostat, er det viktig å installere den på et egnet sted. Det anbefales generelt å montere den på en innvendig vegg, ca 1,5 meter over gulvet og beskyttet mot direkte sollys. Pass også på at enheten ikke blokkeres av gardiner eller møbler, eller installeres i nærheten av en varmekilde. Disse retningslinjene bidrar til å sikre at termostaten kan få en nøyaktig avlesning av romtemperaturen.

Når termostaten er installert, stiller du den inn mellom 18 og 21°C, eller 23°C hvis eldre mennesker eller små barn oppholder seg i rommet. Høyere enn dette vil bli ubehagelig varmt. Å skru opp termostaten vil ikke varme opp et rom raskere, det vil bare holde varmen på lenger, sløse med energien og føre til at rommet blir for varmt. Å skru ned termostaten kan derimot spare penger og energi. Om natten kan du for eksempel enkelt senke temperaturen 2 til 3°C. I rom som ikke brukes så ofte, eller når du forlater hjemmet i en lengre periode, er det best å opprettholde en temperatur på minst 14 til 15°C. Lavere temperatur kan føre til fukt, kondens, mugg eller bygningsskader.

Spar energi med radiatortermostatene

Radiatortermostater bidrar til å holde rommet ved ønsket temperatur. I motsetning til en romtermostat som styrer varmtvannsberederen, styrer en termostatstyrt radiatorventil (TRV) mengden av varmtvann gjennom radiatoren den er montert på. En føler inne i radiatortermostaten overvåker lufttemperaturen og reduserer eller øker vannmengden avhengig av om romtemperaturen er høyere eller lavere enn TRV-innstillingen. Akkurat som med en romtermostat er det viktig å ikke blokkere eller dekke til termostaten med gardiner, møbler, klær osv. På denne måten kan luften rundt apparatet strømme fritt, og du er sikker på å få en nøyaktig avlesning av romtemperaturen.

Hvis det er flere radiatorer i samme rom, må alle radiatortermostatene stilles inn på samme nivå for energieffektiv temperaturregulering (3 til 4 i rom som brukes ofte, lavere i soverom og rom som brukes sjeldnere). Å skru en av termostatene ned eller av sparer ikke energi, siden de andre radiatorene må jobbe hardere og varmen ikke fordeles jevnt. Når varmen fordeles jevnt, er det lettere å senke romtemperaturen og fortsatt føle seg varm.

Elektriske radiatorer

Hvis du bruker elektriske radiatorer i stedet for vannbårne radiatorer, er nøyaktig temperaturstyring like viktig for å spare energi, og noen ganger også enklere. Dette har å gjøre med det faktum at elektriske radiatorer hovedsakelig brukes til oppvarming av enkeltrom for å skape varme når og der det er behov for det på et gitt tidspunkt. I tillegg er elektriske radiatorer utstyrt med en presis digital termostat som overvåker romtemperaturen og er enkel å programmere. Alle våre elektriske radiatorer samsvarer med ECO Design-direktivet, som stiller obligatoriske økologiske krav for å redusere energiforbruket og CO2-utslippene. Derfor har for eksempel radiatorenes elektroniske termostat en nøyaktighet på 0,2°C for å hindre overoppheting og unødig energiforbruk.

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om hvordan du kan spare energi med våre ulike klimakomfortløsninger. Vi svarer mer enn gjerne på dine spørsmål og tilbyr deg skreddersydd rådgivning.