• Insights
  • Energieffektivitet

Ideell romtemperatur: holder det med 19 °C?

Så snart det begynner å bli kaldere ute, har vi en tendens til å skru opp varmen for å holde oss varme og komfortable inne. I vinter kan imidlertid ting være annerledes, ettersom myndighetene i Europa anbefaler å stille termostaten på 19 °C i et forsøk på å bekjempe energikrisen. Men vil denne justerte romtemperaturen være tilstrekkelig for å holde oss komfortable?
ideell romtemperatur

Ideell romtemperatur

Først og fremst er det viktig å merke seg at den ideelle romtemperaturen avhenger av ulike faktorer. Vi begrenser ofte termisk komfort til lufttemperatur, men andre miljømessige og personlige faktorer spiller også en rolle. Dette inkluderer alder, kjønn og klærne til personene i rommet, samt aktivitetene de utfører der, fuktighet, lufthastighet og hvilken type rom du befinner deg i. Kvinner foretrekker for eksempel at romtemperaturen er et par grader varmere enn menn. Og selv om den beste romtemperaturen for oppholdsrom generelt anses å være rundt 20 °C, er ikke dette ideelt for soverom eller bad.

Behagelig romtemperatur

Å opprettholde en komfortabel romtemperatur kan virke selvinnlysende for oss fordi vi liker å være varme, men denne fysiske komforten er faktisk viktigere enn du kanskje tror. Det påvirker for eksempel konsentrasjonsevnen din, noe som er spesielt viktig på skoler og i arbeidsmiljøer. Det hjelper oss også til å være gladere og mer avslappet, noe som i sin tur har en positiv innvirkning på generell velvære og produktivitet.

Hva med helse?

Verdens helseorganisasjon (WHO) foreslår i sineBolig- og helseretningslinjer en grunnleggende romtemperatur på 18 °C for friske og riktig kledde personer. For svært små barn, eldre og personer med sykdom, er imidlertid den foreslåtte romtemperaturen 20 °C. WHO fastslår at hvis romtemperaturen holdes innenfor området 18 til 24 °C og andre faktorer som fuktighetsnivåer holdes innenfor normale nivåer, er det ingen helserisiko for friske voksne med egnet bekledning. Hvis romtemperaturen faller under 16 °C og luftfuktigheten overstiger 65 %, kan det føre til pustevansker og forverre allergier på grunn av muggdannelse.

Regulering av romtemperatur

De fleste anser den ideelle romtemperaturen for å være mellom 20 og 22 °C, mens retningslinjene fra WHO foreslår en temperatur på 18 til 20 °C. Når vi snakker om den ideelle romtemperaturen, er det viktig å huske at ulike rom krever ulike temperaturer for at folk skal føle seg komfortable. En temperatur på 18 til 22 °C gjelder hovedsakelig for oppholdsrom der du sitter stille det meste av tiden, samt i kontorrom der du trenger denne temperaturen for å konsentrere deg.

På badet trenger du imidlertid en romtemperatur på mellom 22 og 24 °C for å føle deg komfortabel når du ikke har klær på og går ut av en varm dusj eller et varmt bad. Et soverom bør derimot være 1 til 2 grader kjøligere enn resten av huset, siden kroppstemperaturen synker når vi sover, og en kjøligere romtemperatur hjelper oss med å opprettholde kroppens temperaturregulering, slik at vi kan få en god natts søvn. Den ideelle temperaturen her ligger mellom 16 og 18 °C.

Holder det med en romtemperatur på 19 °C?

Som du nå vil se, er svaret på spørsmålet «Holder det med en romtemperatur på 19 °C?» ikke så enkelt som et ja eller et nei. Avhengig av rommet du snakker om, menneskene i rommet og miljøfaktorer som mengden fuktighet i luften, vil den termiske komforten variere.

Med for eksempel en betydelig mengde fuktighet, vil du sannsynligvis fortsatt føle deg varm ved en lavere romtemperatur. Jo lavere fuktighetsnivå, desto høyere bør romtemperaturen være. Isolasjon spiller også en viktig rolle. Hvis veggene ikke er isolert og det er 0 °C ute, kan du stille inn termostaten på 20 °C, men innsiden av veggen vil bare nå 12 °C, noe som fører til en temperatur som «føles» som ca. 16 °C.

Hva med kostnader?

I prinsippet står hver grad i romtemperaturen for 6 % av oppvarmingskostnadene. Dermed kan en senking av temperaturen fra 23 til 19 °C bidra til å spare nesten en fjerdedel av de totale oppvarmingskostnadene. Avhengig av størrelsen på boligenheten eller næringsbygget, kan besparelsene utgjøre flere hundre euro per år.

Konklusjon

Vi vil konkludere med at en romtemperatur på 19 °C kan være tilstrekkelig i vinter for oppholdsrom, kontorrom eller skoler, forutsatt at fuktighetsnivået er riktig, at bygningen er godt isolert og at du har et effektivt varmesystem. Om natten, fra 23.00 til 06.00, kan 18 °C til og med være nok. For bad er ikke en romtemperatur på 19 °C nok, men du kan enkelt øke temperaturen der ved å kombinere gulvvarme med en håndklestang eller en elektrisk radiator.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om effektiv oppvarming og energisparing.