• Jobb smartere
  • Energieffektivitet
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

Radiatorer for et lavtemperert varmesystem: panelradiatorer vs. viftekonvektorer

De siste tiårene har strengere reguleringer innen termisk isolasjon gjort det mulig for oss å redusere energibehovet i bygningene våre og senke temperaturene i varmesystemene. For å kunne dra nytte av alle fordelene et lavtemperert varmesystem har å tilby, må det kombineres med de riktige varmekildene. Det trenger ikke automatisk å være gulvvarme. Panelradiatorer og viftekonvektorer er et utmerket alternativ, og som ledende innen løsninger for inneklima, er vi glade for å kunne tilby egnede varmekilder for alle vanntemperaturer og alle sluttbrukerbehov.
Lavtemperert varmesystem: panelovner vs. vifteovner

Hva er et lavtemperert varmesystem?

Et tradisjonelt varmesystem som har vært brukt i mange år og som vanligvis finnes i dårlig isolerte bygninger, har vanligvis en framledningstemperatur på ca 70–80°C. I et lavtemperert varmesystem, installert i godt isolerte bygninger, er denne temperaturen mellom 35 og 55°C. Det betyr at både framledningstemperaturen til sentralvarmevannet og overflatetemperaturen til varmekilden er betydelig lavere.

Høyere isolasjonsnivåer betyr at bygningene våre lettere kan varmes opp, siden de reduserer både varmebelastningen og varmetapet. Takket være den lavere varmebelastningen, kan ønsket romtemperatur oppnås med lavere systemtemperaturer. I tillegg gir den stadig større responsen til moderne radiatorsystemer mulighet for bedre utnyttelse av alle varmegevinster. Et lavtemperert varmesystem krever dermed mindre energi, noe som betyr at det er mer miljøvennlig og veier mindre enn et gammelt sentralvarmesystem.

Et lavtemperert varmesystem med moderne radiatorer

Når du bytter fra et gammelt varmesystem til et lavtemperert varmesystem, må varmebelastningen beregnes på nytt for hvert rom. Med tanke på isolasjonsgraden og den nylig beregnede varmebelastningen, er det mulig å fastslå lavest mulig vanntemperatur. Hvis den beregnede temperaturen overstiger 40°C, egner det seg godt med moderne panelradiatorer.

Hvis varmebelastningen forblir uendret som følge av manglende isolasjonstiltak, krever installasjonen av et lavtemperert varmesystem en større dimensjonering av radiatorene for å maksimere varmeoverføringen. Heldigvis har den tekniske utviklingen og designtiltakene, som optimalisering av formen og plasseringen av konvektorplatene, sørget for at moderne radiatorer er mye mer effektive. Dette gjør at de kan levere samme varmeeffekt som gamle radiatorer av samme størrelse med lavere systemtemperaturer.

I tillegg har moderne radiatorer en mer effektiv styringsteknologi som gir presis temperaturkontroll. En radiator i passende størrelse kombinert med et moderne termostatisk kontrollsystem sikrer effektiv drift.

Enkel beregning av varmebelastningen

Et lavtemperert varmesystem med viftekonvektorer

Hvis den beregnede nominelle temperaturen faller under 40°C, er viftekonvektorer mer egnet. I et lavtemperert varmesystem med og vanntemperaturer på under 40°C oppstår ikke naturlig konveksjon, noe som skaper behov for viftestøtte. Den lavere framledningstemperaturen betyr at temperaturforskjellene mellom radiatoren og den varme luften fører til lavere oppdriftskrefter. I slike tilfeller passer lavtempererte radiatorer med integrerte vifter, som Ulow E2, eller viftekonvektorer som Vido S2, bedre fordi de integrerte viftene støtter den konvektive varmeavgivelsen og øker den totale varmeeffekten.

For eksempel kan Vido S2 VS9 enkelt levere ønsket varmeeffekt i et lavtemperert varmesystem med vanntemperaturer på 45/40/20°C. Den kan nå opptil 1500 W ved medium viftehastighet. Viftekonvektoren har en dybde på 13 cm, er 90 cm lang, 60 cm høy og veier 20 kg. For å oppnå samme varmeeffekt med en panelradiator, trenger du for eksempel en 22/600 x 2600-modell, som har en dybde på 11 cm, er 2,6 m lang, 60 cm høy og veier så mye som 97,5 kg. Den store forskjellen i lengde og vekt betyr at du ikke bare trenger betydelig mer veggplass, men også mange flere materialressurser for samme varmeeffekt. I tillegg kan Vido S2 brukes til oppvarming og nedkjøling, i motsetning til en vanlig panelradiator.

Sammenligning panelovn vs. vifteovn

Ved å snu det motsatt vei kan vi ta en panelradiator som 22/600 x 900-modellen, som er ca 50 kg, men som har lignende dimensjoner som Vido S2 VS9. Problemet er imidlertid at hvis du vil ha samme varmeeffekt (+/- 1500 W), må vanntemperaturen være 75/65/20 °C. Dette betyr ikke bare at det ikke lenger er et lavtemperert varmesystem, det krever også at varmegeneratoren varmer opp vannet 30°C mer enn når vifteovnen brukes, noe som naturlig øker det daglige energiforbruket.

Les mer om Vido S2

En passende løsning for alle lavtempererte varmesystemer

Eksempelet over viser tydelig den viktige sammenhengen mellom nivået av termisk isolasjon, den nødvendige varmebelastningen og tilsvarende vanntemperatur på den ene siden og de ulike elementene i et varmesystem på den andre. På grunn av denne sterke forbindelsen er det viktig at alle elementene er tilpasset hverandre. Som spesialist på inneklimaløsninger forstår vi dette bedre enn noen andre. Derfor støtter vi kundene med et bredt utvalg av produkter og tjenester, slik at det er enkelt å finne den perfekte matchen for et bærekraftig og komfortabelt inneklima.

Kontakt oss hvis du er usikker på hvilken radiator eller konvektor som passer til ditt lavtempererte varmesystem. Vår spesialist på inneklimakomfort hjelper deg gjerne med skreddersydde råd.