• Energieffektivitet
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

En guide til vannbårne viftekonvektorer i et lavtemperert varmesystem

Den økende etterspørselen etter energieffektive varmesystemer med lav temperatur er en positiv utvikling som vil hjelpe oss med å redusere påvirkningen av boligmassen vår på miljøet. På den andre siden betyr dette at vi må tilpasse systemparametrene tilsvarende hvis vi ønsker at varme- og kjølesystemene skal fungere så effektivt som mulig. For vannbårne viftekonvektorer blir f.eks. flyt- og temperaturstyringen enda viktigere for å sikre tilstrekkelig effekt i et lavtemperatursystem.
Vannbårne viftekonvektorer for oppvarming med lav temperatur

Vannbårne viftekonvektorer: laminær vs. turbulent strømning

Vannbårne viftekonvektorer, som Vido S2 eller Aquilo gulvinnbygde viftekonvektorer, avgir nesten 100 % konveksjonsvarme. For å gjøre dette bruker de en kobberkrets eller spole med aluminiumslameller. Når vann føres gjennom kobberrørene i konvektoren, er det viktig å oppnå en turbulent strøm, i motsetning til en laminær strøm.

Vannbårne viftekonvektorer med turbulent strømning
Turbulent strømning: uregelmessig strømning med kontinuerlig endring i strømningens størrelse og retning. Karakterisert ved høy hastighet.

Vannbårne viftekonvektorer med laminær strømning
Laminær strømning: en jevn, strømlinjeformet strømning som karakteriseres av lavere hastighet.

«Den turbulente strømningen gjør at vannet lettere kan overføre varmen til røret. Derfor er strømningskontroll så viktig når det gjelder vannbårne viftekonvektorer. Hvis strømningen er for lav, vil ikke ønsket varmeeffekt oppnås,» forklarer Niclas Schubert, visepresidenten for salg hos Purmo.

Det forklarer også hvorfor vannbårne viftekonvektorer passer så godt til varmesystemer med lav temperatur. Siden varmeeffekten er, helt enkelt, beregnet ved å multiplisere strømning og temperatur, vil det naturligvis bety at hvis du senker temperaturen, øker du strømningen og vice versa. Å senke temperaturen bidrar dermed til å sikre den nødvendige turbulente strømningen som vannbårne viftekonvektorer krever for å produsere det nødvendige varmeutslippet. Viftene bidrar i sin tur til å øke utgangseffekten slik at du ikke trenger en større enhet for å oppfylle varmebehovet.

Presise målinger for vannbårne viftekonvektorer

Presis måling er svært viktig for å garantere at den beregnede effekten samsvarer med den faktiske utgangseffekten. «Det er derfor vi i Purmo måler viftekonvektorer og gulvinnbygde viftekonvektorer i både laminær og turbulent strøm», sier Jan Samuelson, produktsjef hos Purmo. «Dette gir oss faktisk utgangseffekt. De fleste leverandører har en tendens til å bruke testresultater for sine beregninger, forutsatt at enheten er i turbulent strømning, men da risikerer du å få for lite effekt når det faktisk er i laminær strømning».

Niclas legger til: «I tillegg kan leverandørene noen ganger øke strømningen i de vannbårne viftekonvektorene mer enn nødvendig. Når du øker turbulensen, øker du også utgangseffekten. Det gjør at varmeoverføringen fra vannet gjennom rørene til lamellene kan øke med opptil 20 %. Det betyr at du kan ha en mindre viftekonvektor som avgir samme mengde energi. Imidlertid øker kostnaden ved å kjøre konvektoren betydelig ettersom du trenger en større sirkulasjonspumpe for å drive systemet. Dermed går strømforbruket opp, noe som motvirker energibesparelsene du prøver å oppnå med lavere forsyningstemperaturer.»

«Når vi snakker om pumpen og energibesparelser, er det viktig å peke på et annet aspekt. Pumpeprodusenter oppgir noen ganger at du kan redusere energiforbruket med 40 %. Det er sant, men bare for pumpens strømforbruk. Ikke for systemet. Pumpen representerer ca. 4 til 5 % av det totale energiforbruket i et varmesystem. Så du reduserer 40 % av 5 %, ikke 100 %."

Returtemperaturens betydning

I tillegg til riktig strømning, er det også svært viktig å vurdere riktig tur- og returtemperatur. «Det er særlig returtemperaturen som ofte ikke blir tatt hensyn til av leverandørene. Det er imidlertid viktig å tilpasse tur- og returtemperaturene hvis vi ønsker å skape energieffektive varme- og kjølesystemer. Dette betyr at effekten til viftekonvektorene ikke lenger skal beregnes i henhold til den gamle EN422-standarden. Man trenger nøyaktige målinger av den faktiske konvektoren i de riktige systemtemperaturene. Så før vi uttaler oss om utgangseffekten til våre vannbårne viftekonvektorer, har vi utført mye målearbeid», sier Jan.

«Hvis den faktiske returtemperaturen avviker fra den teoretiske, risikerer du å skape en laminær strømning og mye lavere utgangseffekt. Det forårsaker problemer når du har høye turledningstemperaturer og lave returtemperaturer. Løsningen er derfor å senke forsyningstemperaturen slik at du skaper en turbulent strøm og innretter systemet med varmekilden. Som systemleverandør forstår vi viktigheten av å justere alle elementer og kontrollere både forsynings- og returtemperatur for å sikre riktig utgangseffekt. Våre nøyaktige målinger i laminær strømning er det beste grunnlaget for dette.»

Niclas legger til: «Returtemperaturen er utrolig viktig. Spesielt hvis du har en kondenseringskjele. Du må kunne kondensere. Hvis returtemperaturen er for høy, er ikke systemet like effektivt som det ville vært med en lav returtemperatur.

 

Purmo Aquilo gulvinnbygd viftekonvektor

Presis måling er svært viktig for å garantere at den beregnede effekten samsvarer med den faktiske utgangseffekten. «Det er derfor vi i Purmo måler viftekonvektorer og gulvinnbygde viftekonvektorer både i laminær og turbulent strøm», sier Jan Samuelson, produktsjef hos Purmo.

Riktige rør til dine vannbårne viftekonvektorer

Riktig strømning for å sikre optimal varmeeffekt i en vannbåren viftekonvektor er ikke bare koblet til turtemperaturen – rørene spiller også en viktig rolle. Et lite rør reduserer strømningen, mens et større rør øker den. Pumpen skaper trykk, men den faktiske strømningen avhenger av motstanden som oppleves av vannet. Mer motstand betyr lav strømning, mens lav motstand skaper større strømning.

Rørnettverket er derfor en viktig faktor både i nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Men i motsetning til nybygg som lar deg velge fritt mellom de riktige rørene, kan et rehabiliteringsprosjekt være utfordrende i den sammenhengen. «Først og fremst må du beregne det nye varmebehovet, fordi du også kan renovere andre aspekter som vinduer, isolasjon, ventilasjon osv. Basert på det nye varmebehovet kan du vurdere om de nåværende konvektorene fortsatt har riktig størrelse. Siden du reduserte etterspørselen, er det stor sjanse for at de er overdimensjonerte. Det logiske trinnet er derfor å redusere strømningen, men du må faktisk beregne en ny strømning for konvektoren, ellers risikerer du å skape en laminær strømning,» sier Niclas. «Hvis den nye strømningen er svært høy fordi du senker temperaturen i systemet, må du også vurdere rørene siden de kan være for små. Økt flyt i et varmesystem med lav temperatur utsetter det eksisterende rørnettverket for belastning.»

Hvis vi ønsker å skape energieffektive systemer, må vi gjøre det på korrekt måte.

«Når du skifter til et lavtemperatursystem, er det ikke bare temperaturen du må ta hensyn til. Strømning og trykk fra pumpen er også viktige faktorer. Når temperaturen går ned, går vannstrømmen opp, men trykket fra pumpen må også stige, slik at du beholder de samme rørene. Dessverre glemmes ofte rørene, sammen med ventilene og den vannbårne balanseringen av systemet.»

Jan legger til: «Når du renoverer og ønsker å skape et energieffektivt system, må du ta hensyn til alle parametere i utformingen av et nytt varme- og kjølesystem med vannbårne viftekonvektorer. Ellers drives systemet ineffektivt, og du kan ikke nyte de lovede besparelsene. Hvis du bytter til en ny energikilde, balanserer du systemet slik at det leverer energi med tilsvarende tur- og returtemperatur. Det er da svært viktig at viftekonvektoren konstrueres på samme måte, slik at både tur- og returtemperaturene er faste og utgangseffekten samsvarer med disse parametrene. Ellers vil ikke systemet kunne levere nok kraft midt på vinteren. En annen grunn til at det er såpass viktig å ha reell verdi i laminær strømning. Hvis vi ønsker å skape energieffektive systemer, må vi gjøre det riktig.»

Strømningskontroll i vannbårne viftekonvektorer med riktige ventiler

En annen viktig del av puslespillet for å sikre strømningskontroll er å bruke riktig type ventiler. «For å sikre optimal strømning til de vannbårne viftekonvektorene trenger du balanseringsventiler som lar deg forhåndsinnstille og måle strømningen», forklarer Niclas. «En pumpe med variabel hastighet er ikke svaret her. Du må sørge for at du kan styre strømningen til hver enkelt konvektor i systemet. En reguleringsventil med aktuator er ikke tilstrekkelig. Du må ha en ventil med en funksjon som lar deg forhåndsinnstille, som f.eks.: Flamingo ventilinnsats eller Evoflow ventil

For VVS-spesialister og installatører betyr implementeringen av vannbårne viftekonvektorer i moderne, energieffektive varmesystemer at det er mange ting å ta hensyn til. Dette inkluderer også sammenligning av viftekonvektorer fra ulike leverandører. Jan kommenterer: «Når Delta t er svært høy og du har lav strømning i systemet, er det viktig å vurdere om du er i turbulent strømning. Det avgjør om du kan bruke leverandørens oppgitte utgangseffekt. Effekten til våre viftekonvektorer er som regel litt lavere enn andre, men det er fordi vi bruker reelle målinger som gjenspeiler korrekt utgangseffekt i laminær tilstand. For VVS-fagfolk er det viktig å forstå denne forskjellen, slik at de kan utføre korrekt sammenligning og designe systemet med riktig strømning.»

Konklusjon

Ved å dele viktig kunnskap har vi forsøkt å formidle viktigheten av strømning- og temperaturstyring, spesielt når det gjelder viftekonvektorer i lavtemperatursystemer. Ulike faktorer spiller en viktig rolle, som riktig tur- og returtemperatur, monteringsrør og riktig type ventiler. Å ta hensyn til alle disse elementene vil bidra til å forenkle overgangen til et varmesystem med lav temperatur. I tillegg legger nøyaktige målinger grunnlaget for at VVS-fagfolk kan ta det riktige valget basert på den reelle effekten til viftekonvektoren. Dette er den eneste måten å garantere både komfort og effektivitet året rundt.

Ta gjerne kontakt med våre eksperter hvis du har spørsmål om implementeringen av våre vannbårne viftekonvektorer. Vi hjelper deg gjerne med å ta de beste valgene for ditt prosjekt.

Oppdag hele vårt utvalg av vannbårne viftekonvektorer