• Redusere fotavtrykket
  • Bærekraft
  • Vår produksjon
  • Nyheter

Bærekraftige innkjøp: et viktig ledd på veien mot en bedre fremtid

Å ta de riktige valgene allerede nå og vurdere de langsiktige effektene av handlingene våre i dag er nøkkelen til å skape en bedre fremtid. I Purmo Group har vi fullt og helt sluttet oss til reisen mot en lysere fremtid. Med vårt bærekraftsveikart fortsetter vi å ta markante skritt for å redusere og til slutt eliminere vårt økologiske fotavtrykk, samt skape bedre løsninger, mer fornøyde medarbeidere og sterkere samfunn. Uten å miste synet av målet om å oppnå karbonnøytralitet innen 2050, tar vi et viktig stopp på vår bærekraftsreise, siden vi nylig har engasjert oss i karbonkompensering for produksjonen av våre elektriske stålradiatorer.
Bærekraftig innkjøp Purmo

Alle veier fører til et bærekraftig Roma

Veien til en bærekraftig fremtid er ikke så enkel som mange av oss skulle ønske, og det finnes ingen perfekt løsning som vil ta oss i mål. I Purmo Group er vi overbevist om at det er mange forskjellige veier vi sammen kan gå for å utgjøre en forskjell. Vi ønsker å aktivt bidra til velferden til nåværende og fremtidige generasjoner, og fokuserer derfor på det store bildet med både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Som en ledende leverandør av bærekraftige inneklimaløsninger og tjenester, bidrar vi til å varme opp og kjøle ned millioner av bygninger over hele verden. Dette gir komfort for mange, men setter oss også i en unik posisjon for å støtte utviklingen av en bedre fremtid. Ettersom 64,9 % av energiforbruket i EUs husholdninger brukes til romoppvarming og kjøling, er det et stort potensial for å redusere karbonutslippene. Riktig varmekilde og relaterte produkter som lavtemperatursendere, smarte styringer, ventiler, osv. er helt klart nøkkelelementer i en bærekraftig fremtid. Vi tilbyr dette med vårt komplette utvalg av bærekraftige inneklimaløsninger.

Derfor er det ikke overraskende at vårproduksjon og våre løsninger er to av de fire fokusområdene i bærekraftstrategien vår, sammen med menneskene og lokalsamfunnene våre. Vi har satt på plass tydelige forpliktelser innen hvert område og leter kontinuerlig etter måter vi kan forbedre oss på. Alt fra bærekraftig produksjon til frivillig arbeid i lokalsamfunnene våre, teller og bidrar til vår industriledende posisjon innen bærekraft.

Bærekraftige innkjøp

Det engasjementet som er spesielt relevant i dag, er ansvarlig innkjøp. Ved å endre måten vi bruker materialer på, som stål, messing, plast og emballasjematerialer, ønsker vi å få en ren start på en grønnere produksjons- og leveringsprosess. Spesielt innen stål gjør vi store fremskritt. Siden begynnelsen av 2020 har vi for eksempel samarbeidet med stålleverandører på tvers av vårt produksjonsavtrykk for å bruke sterkere, men tynnere stålkvaliteter til å produsere stålpaneler som tilbyr samme varmeytelse og trykkmotstand. Dette har gjort det mulig for oss å redusere mengden materiale og avfall, samt øke energieffektiviteten i produksjonsprosessen.

I tillegg forpliktet vi oss i fjor til å kjøpe nær nullutslippsstål fra 2026 og fremover. Dette stålet gjør det mulig å redusere CO2-utslippene med opptil 95 % sammenlignet med tradisjonell stålproduksjon drevet av kull. 2026 blir dermed en annen viktig milepæl og starten på et langsiktig engasjement, da vi har inngått en bindende avtale om kjøp av 140 000 tonn stål med nesten null karbonutslipp mellom da og 2033. Dette vil dekke over 10 % av vårt årlige stålforbruk.

Les mer om vår forpliktelse til å kjøpe stål med nær null karbonutslipp

Med tanke på å generere ytterligere, mer umiddelbar påvirkning utforsker vi nå også mulighetene for karbonkompensering der det er mulig, og starter med produksjonen av karbonkompenserte stålradiatorer. John-Peter Leesi, adm.dir i Purmo-gruppen kommenterer: «Vi har to tilnærminger til bærekraft: det første er å gjøre tingene vi gjør på en mer ansvarlig måte, det andre er å finne helt nye måter å gjøre dem på som kan fortsette på ubestemt tid. Når det gjelder stålinnkjøp, er vi mer ansvarlige med konvensjonelt produsert stål, men vi investerer også i produksjonsmetoder som nærmer seg nullutslipp for fremtiden.»

Karbonkompensering og grønt stål

Begrepet «grønt stål» er ganske populært i dag. Dessverre brukes det ganske fritt til alle typer stål på spekteret mellom lavkarbonstøpt stål og stål med nesten null karbonutslipp. Selv om vi søker muligheter på tvers av hele sortimentet, vil vi være veldig tydelige på hva vi gjør i dag og er forpliktet til i fremtiden.

Vårt nåværende, kortsiktige fokus er på karbonkompensert stål. I april startet vi produksjonen av elektriske radiatorer i karbonkompensert stål på fabrikken vår i Gateshead (Storbritannia). Til dette samarbeider vi med Arcelor Mittal, som har etablert XCarb®, et globalt innovasjonsprogram innen stålproduksjon som har som mål å oppnå karbonnøytralt stål innen 2050. Deres XCarb® grønne stålsertifikater, som er opprettet i programmet, gjør det mulig for kunder som Purmo Group å investere i en rekke initiativer som reduserer en tilsvarende mengde karbonutslipp. Et godt eksempel på et slikt prosjekt er å fange opp hydrogenrike avfallsgasser fra stålproduksjonsprosessen og injisere dem i masovnen for å redusere bruken av kull.

CO2-besparelsene som oppstår fra disse initiativene aggregeres, verifiseres deretter uavhengig av den globale forsikringsleverandøren DNV, og konverteres til slutt til XCarb® grønne stålsertifikater. Disse sertifikatene representerer en reduksjon i Scope 3-karbonutslippene for de som kjøper dem, men påvirker også kundene direkte ettersom CO2-besparelsene reduserer karbonpåvirkningen gjennom hele levetiden til produktene de kjøper. For et nylig kjøp av 16 tonn stål mottok vi for eksempel et grønt stålsertifikat som sier at vi har spart 35 tonn CO2.

 

bærekraftig innkjøp Purmo grønt stålsertifikat Arcelor Mittal 

Gjør en forskjell med Purmo Group

«Selv om vi innser at karbonkompensasjon bare er et lite skritt mot mer bærekraftig innkjøp, er det et viktig skritt i riktig retning. Vi er klar over at dette bare er ett stopp på en lang reise fremover, men vi er overbevist om at alle handlinger teller for å skape en bedre fremtid for oss, de neste generasjonene og planeten vår», sier Sam Hodlin, Head of Sustainability i Purmo Group.

«Selv om noen i bransjen har en tendens til å begrense innsatsen til karbonkompensasjon, er det for oss på ingen måte en erstatning for å gjøre alt som er mulig for å redusere og til slutt eliminere utslippene våre direkte. Hos Purmo Group har vi et klart veikart for bærekraft, som veileder oss fra bevissthet og forståelse til strategi og handling, samt en langsiktig visjon som inkluderer en grønnere fremtid for alle, fra industri til sluttbruker. Bærekraft har blitt en del av selskapets DNA, og alle i Purmo Group er forpliktet til å gjøre sitt for å oppnå karbonnøytralitet.»

Les mer om vår bærekraftstrategi

Julian Stocks, produktdirektør for radiatorer i Purmo Group, legger til: «Vi ser vi at kundene våre også er stadig mer interessert i miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG). De er ivrige etter å samarbeide med industriledere innen bærekraft og legger stor vekt på tilgjengeligheten av miljøbevis som EPD-er og EcoVadis, som gir bevis på bærekraften til våre produkter og vår virksomhet. Bak kulissene jobber vi hardt med dette. Vi planlegger for eksempel nye EcoVadis-revisjoner, og har identifisert programvare som kan hjelpe oss med å beregne miljøpåvirkningen av produktene våre og deretter opprette EPD-er på en effektiv og strømlinjeformet måte.» Vi er sikre på at disse EPD-ene vil bli verdsatt i alle våre markeder.

Langsiktige mål

Dessverre genererer stålproduksjonen spesielt høye karbonnivåer. På grunn av virksomhetens natur kan vi ikke utelate bruken av den, men vi er forpliktet til å gjøre det på en karbonnøytral måte innen 2050. Vi ser for øyeblikket frem til å produsere ekte grønne stålprodukter når vi begynner å motta nesten karbonnullutslippsstål fra H2 Green Steel i 2026.

«Purmo Group er en pioner i et annet viktig kundesegment for stålindustrien. De er et flott eksempel på et selskap som lar sine forretningsbeslutninger styres av sitt engasjement for bærekraft og oppnåelse av Parisavtalen. Hos H2 Green Steel hyller vi disse industriledende tiltakene i ulike sektorer. De utgjør virkelig en forskjell», sier Henrik Henriksson, administrerende direktør i H2 Green Steel.

Ansvarlig innkjøp vil fortsatt være et viktig engasjement for oss, men på veien mot en mer bærekraftig fremtid står vi også overfor utfordringer av en annen natur. Vi er like stolte av de gode resultatene vi har oppnådd de siste årene på mange forskjellige nivåer, fra energieffektiviteten i anleggene våre og mangfoldet i toppledelsen til frivillig arbeid og deling av vår ekspertise under lokale opplæringskurs.

Vi er også en av de få i bransjen som har satt mål for reduksjon av klimagassutslipp (GHG), som er godkjent av Science Based Targets-initiativet. Videre forfølger vi aktivt andre forpliktelser knyttet til for eksempel våre emballasjeløsninger og drift. Vi ser frem til å dele resultatene i løpet av de kommende månedene og årene.

Sammen står vi sterkere

Selv om vi er fast bestemt på å gi et betydelig bidrag, påvirker globale utfordringer som klimaendringer oss alle og kan bare motvirkes av en felles innsats. Bransjen, VVS-fagfolk og sluttbrukere må alle samarbeide hvis vi skal oppnå en stor gevinst med inneklimaforbedringer. Sammen har vi større påvirkning, og vi kan sikre at nye bygninger, men også de 75 % av EU-bygningene som ikke er energieffektive i dag, har optimal komfort uten å sette press på verdens ressurser.

«Det er også derfor vi legger så stor vekt på å veilede både VVS-fagfolk og sluttbrukere i å ta informerte valg. Når vi for eksempel deltar på en messe, presenterer vi både installatører og forbrukere med en komplett pakke med produktløsninger, men også informasjon om statlige incentivordninger osv., slik at de er infomert om klare anbefalinger for prosjektet sitt. Det har vært stor interesse rundt dette så langt fordi det fortsatt er mye uklarhet når det gjelder å skape fremtidssikre varme- og kjølesystemer, sier René Fink, visedirektør for salg, Sentral-Europa i Purmo Group.

«Det er for eksempel fortsatt noe motvilje mot å bruke varmepumper, fordi det er mange misforståelser der ute», legger Niclas Schubert, visedirektør for salg, Nord i Purmo Group til. «Mange tror fortsatt at en varmepumpe er dyrere enn gass og luftkondisjonering, men undersøkelser begynner å bevise at det ikke er tilfelle i de fleste tilfeller. Som en ledende leverandør av bærekraftige inneklimaløsninger mener vi det er svært viktig at alle involverte parter har tilgang til riktig informasjon og løsninger. Bare da kan vi ta reisen mot en bedre fremtid sammen.»

Kilder:
1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households
2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6691
3. https://climateinstitute.ca/wp-content/uploads/2023/09/Heat-Pumps-Pay-Off-Unlocking-lower-cost-heating-and-cooling-in-Canada-Canadian-Climate-Institute.pdf