• Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer
  • Insights

Varmesystem og effekten av glykol

Hvordan fungerer et varmesystem ved bruk av glykol? Glykol brukes tidvis i et varmesystem for å bekjempe frosne rør og radiatorer. Men hvor mye glykol kan tilsettes uten at det påvirker varmeutslippet, pakninger og forseglinger?

En glykolblanding har ikke betydelig innvirkning på varmeutslippet til vanlige radiatorer, men flyten må økes. Den enkleste tilpasningen oppnås ved å øke trykket på pumpen med 10–15 %.

Endring av radiatorventilens kv-verdi på tilsvarende måte gir ikke et tilfredsstillende resultat. Du bør ta hensyn til alle komponentene i varmesystemet, slik at det fører til en fullstendig omregning av balansen.

Beregning av hvordan glykol påvirker varmesystemer

Glykol har en lavere spesifikk varmekapasitet enn vann: Glykol 2,4 kJ/K per kg og vann 4,19 kJ/K per kg. Tettheten varierer også. Glykol inkluderer 1,12 kg/liter og vann 0,99 kg/liter.

Med en 30 % glykol/vannblanding må væskeflyten økes for å oppnå riktig varmeflyt:

0,99*4,19/(0,3*1,12*2,4 + 0,7*0,99*4,19) = 1,12

Flyten skal dermed økes med 12 % for å oppnå samme varmeeffekt.

Når det gjelder hva innsatsen klarer, så anbefaler vi maksimalt 30 % propylenglykol ved 60 graders driftstemperatur. Dette er i henhold til egne tester med MMA. Ved andre temperaturer anbefaler vi at du sjekker med glykolleverandøren