• Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer

Varme ved høye vinduer – hva anbefales?

Nesten daglig mottar Purmo Thermopanel spørsmål angående varme ved høye vinduer. Ofte er vinduet det gjelder heldekkende, helt ned til gulvflaten. Dette er egentlig det vi kaller en “arkitektonisk katastrofe”, siden de store vindusoverflatene ofte innebærer kaldras som påvirker innendørskomforten negativt.
Ut fra en termisk synsvinkel er det ikke gunstig å bygge vindusglass helt ned til gulvflaten. Men fra en visuell synsvinkel tilfører dette luft og romfølelse til bygget. Det er ganske enkelt mange som vil ha store vindusflater.

Det finnes varmeløsninger som bremser og reduserer  kaldras og følelsen av trekk ved vinduet, selv om det går helt ned til gulvflaten. Men det er viktig å vite at kaldras vil oppleves ved utetemperaturer under -5 grader celsius. Dessuten bør det vurderes å ha et fleksibelt og raskt reagerende varmesystem i bygninger som besøkes av mange mennesker. Behovet for varme eller kulde kan raskt endres avhengig av antall personer i rommet, og endringer i utendørstemperaturen.

For best mulig innendørs komfort bør varmeløsningene kunne regulere innetemperaturen. Dette er mulig med radiatorvarme. Gulvvarmen er på sin side usynlig, men den er ikke alltid den gunstigste varmeløsningen for rask reaksjon og stopp avkaldras. La deg inspirere av noen alternative løsninger for varme ved høye vinduer.

Inspirasjon for varme ved høye vinduer

Aquilo i kontor

Aquilo er en senket gulvkonvektor med eller uten integrert vifte.

Purmo Kon i offentliga lokaler
Purmo Kon i offentlig miljø. En robust stålkonvektor for gulv- eller veggmontering.

Delta ger skön värme framför höga fönster.
Delta foran store vinduspartier. Gir herlig varme ved høye vinduer.

Hygienradiatorer sjukhus
Delta-radiatoren kan også integreres i en benk foran store vinduer.

Vertikala radiatorer vid sidan av fönster stoppar ej kallras, men motverkar det.
Vertikale radiatorer ved siden av vinduer stopper ikkekaldras, men motvirker det.