Lufte element i 5 trinn

Lufting av radiator er viktig for å oppnå jevn og behagelig varme. Spesielt når høsten kommer og nettene blir kaldere, er det positivt at radiatorene i hjemmet fungerer feilfritt. I eldre varmesystemer kan det finnes luft i radiatorene. Luften må fjernes for at radiatoren skal fylles med vann, og varme som den skal. Du kan mistenke at radiatoren har luft i seg hvis den varmer ujevnt, eller den støyer. En del av radiatoren kan føles kald. Avlufting kan skje med ulike typer verktøy, avhengig av hvordan lufteskruen ser ut.
  1. Finn først ut hvor lufteskruen er plassert. Oftest sitter den på toppen av radiatoren, i venstre eller høyre hjørne, på motsatt side av termostaten.
  2. Se hvilke verktøy du trenger for å vri på lufteskruen. En avluftningsnøkkel kan se forskjellig ut, men vanligvis har den en firkantet skrumekanisme.
  3. Sett en beholder under ventilen. Dekk gjerne rundt med filler eller avispapir.
  4. Åpne lufteskruen veldig sakte og forsiktig, med hjelp av avluftingsnøkkelen. Åpne bare så mye at luften begynner å sive ut av radiatoren. Hvis du åpner den helt, vil vannet renne ut.
  5. Når vannet begynner å komme ut av radiatoren, kan du skru ventilen igjen. Radiatoren din er nå luftet og klar! Bra jobbet!