Hva koster gulvvarme vs. radiatorer?

Mange vurderer kostnadene med gulvvarme sammenlignet med radiatorer. De undersøkelsene som Purmo har gjort i samarbeid med eksterne partnere viser at radiatorens driftskostnader sammen med varmepumpen er opp til 15 % lavere enn kostnadene for gulvvarme. Det man må tenke på, er å dimensjonere radiatorene riktig. En mindre radiator krever høyere temperaturer enn større radiatorer. Så radiatorstørrelse i forhold til effektbehovet i huset er helt avgjørende for om systemet er kostnadseffektivt eller ikke. Mange bytter til varmepumper uten omdimensjonering, og investerer i moderne radiatorer. Dette kan føre til at varmesystemet ikke blir lønnsommere når du bytter til varmepumpe.

Hva koster gulvvarme som investering?

Når det kommer til selve investeringskostnaden, lønner det seg å hente inn et spesifikt tilbud for begge oppvarmingsmetodene, hvis du er ute etter den billigste løsningen. Personlig har jeg et tilbud som viser at radiatorløsningen på det øvre nivået med fire radiatorer ligger på 15 000 SEK, mens kostnadene for gulvvarme var mer enn dobbelt så høye, med en pris på 35 000 SEK. Dette kan variere fra tilfelle til tilfelle. Purmo mener at en kombinasjon av gulvvarme og radiatorvarme er den mest behagelige varmeløsningen.