• Renovering

Stopp klimaendringen – reduser CO2-utslipp

Et behagelig inneklima bør ikke gå på bekostning av utendørsklimaet. Klimaet endrer seg raskt, og mye av dette skyldes menneskelig atferd og aktiviteter. I dag står bygninger og deres beboere for 40 % av energiforbruket og 36 % av klimagassutslippene i Europa. Vi må redusere denne mengden ytterligere for å redusere CO2-utslippene og fase ut bruken av fossilt brensel og stoppe temperaturøkningen.

beskytte klimaet

Vi i Purmo-gruppen, som et av de ledende selskapene i den europeiske HVAC-bransjen, har utviklet et utvalg av løsninger for å renovere og transformere det eksisterende bygningslageret som oppfyller energikravene til lavenergibygg, leverer og har det beste inneklimaet til en svært attraktiv kostnad for beboerne.
Vårt fokus her er at de beste varme- og kjøleløsningene kan installeres uten at beboerne må forlate boligen mens arbeidet utføres.

Energigjenvinning endrer bygningens egenskaper. Vi kan redusere varmebehovet ved å forbedre isolasjonen av bygningsskallet – yttervegger, vinduer, dører, tak og første etasje. Men selv en godt isolert bygning vil kreve oppvarming. Dette kan oppnås ved å bruke eksisterende vannbårne varmesystemer etter modifisering for å oppfylle de nye forholdene.

Det handler om å redusere energiforbruket og oppvarming/kjøling på en mer klimavennlig måte.

Hvordan renovering av varmesystemet bidrar til å stoppe klimaendringen

Renovering av varmesystem kan bidra betydelig for å spare CO2, for å oppnå nasjonale klimamål og stoppe klimaendringen.
Kombinasjonen av et "effektivt system" og "fornybar energi" er avgjørende. I tillegg må bygningen og systemteknologien anses som en helhet for å kunne utnytte potensialet fullt ut. En studie utført av ITG Dresden viser at utskifting av varmekilden i et eksisterende varmesystem kan spare gjennomsnittlig 2,7 t/a CO2.
Hvis systemet optimaliseres ytterligere og tilførseltemperaturen (tur) reduseres til 35 °C, kan man spare ytterligere 0,46 t/a.

Ytterligere innsparingspotensiale for CO2 på 0,29 tonn per år tilbys av romtemperaturreguleringen.
Totalt sett gir hele varmesystemet, dvs. varmeproduksjon, varmeoverføring og optimalisering av romtemperaturreguleringen, et innsparingspotensiale for CO2på opptil 3,45 t/a.

 

redusere CO2-utslipp