• Referanser
  • Offentlig byggning
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer
  • Insights

Hindre kaldras foran store vinduer i offentlige miljøer

Varmen beveger seg alltid fra varmt til kaldt. Når du står i nærheten av et vindu, strømmer kroppsvarmen mot den kjøligere overflaten, og når temperaturforskjellen er større enn 15 grader, føles som at du fryser. Hever man temperaturen i rommet for å “hindre” kaldras, vil man i stedet bare føle seg mer frossen på grunn av bevegelsen i luften i rommet, og temperaturforskjellen blir større. Når luften beveger seg inne, kaller vi det trekk.

Trekket transporterer varme bort fra huden, og gjør at den føles kald.

Lufthastighet og kaldras

Varmespredningen er svært avhengig av hastigheten på luften rundt oss, og bare en liten økning i lufthastigheten vil øke varmeoverføringen fra kroppen betydelig. Høye lufthastigheter kan skyldes kaldras fra vinduer, eller kalde gulv og vegger. Trekk i form av kaldras er spesielt vanlig under vinduer, der det avkjølte glasset kjøler ned luften. Den kalde luften er tyngre enn den varme, raser ned og spres ut over gulvet som en kald matte. Den kalde luften kjøler gulvet og føttene, og gjør at det føles kaldt i rommet. En person som sitter ved siden av kan oppfatte den kalde luften som trekk. Dette er grunnen til radiatorene vanligvis plasseres under vinduer.

Konvektorer i offentlige rom

Offentlige steder – butikker, restauranter og kontorer har ofte store vinduer. og noen ganger selv vinduer helt ned til gulvet. For å unngå kaldras i slike tilfeller, er en konvektor foran det store vinduet området et flott alternativ. Konvektoren er liten og har en meget god varmespredning.

På restauranten Taco Bar i Göteborg har man løst kaldrasproblemet ved å installere Purmo Kon i svart farge. Purmo Kon er en ideell varmekilde i offentlige bygg med store glassvinduer og åpne planløsninger. For å oppnå et elegant rørinstallasjon er Purmo Kon utstyrt med en integrert ventilforbindelse, supplert med ventilinnsats og termostat som sørger for et behagelig inneklima.

Taco Bar leverer raskt servert Tex-Mex-mat, og er Sveriges første Tex-Mex kjede som i hovedsak drives på franchisebasis. Taco Bar eies og drives av Food For All i Skandinavien AB (F4A). Taco Bar Gøteborg finnes i Kompassen, Kyrkogatan 37. En koselig restaurant med 70 sitteplasser inne, og en utvendig terrasse til sommerbruk, med 30 plasser.

Taco Bar erbjuder snabbt serverad Tex-Mex mat och är Sveriges första Tex-Mex kedja som i huvudsak drivs i franchiseform.

Taco Bar leverer raskt servert Tex-Mex-mat, og er Sveriges første Tex-Mex kjede som i hovedsak drives på franchisebasis. 

Purmo Kon i svart kulör på Taco Bar i Göteborg för att förhindra kallras vid fönster

Purmo Kon i svart farge på Taco Bar i Göteborg.

Kallras vid fönster