• Jobb smartere
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

Veggkonsollers viktige rolle i sikre radiatorinstallasjoner

Det er selvfølgelig svært viktig å velge riktig radiator som gir riktig varmeeffekt. Det er like viktig med en sikker installasjon av radiatoren. Til dette formålet finnes retningslinjen VDI 6036. Dette bidrar til at planleggere og installatører kan ta hensyn til eventuelle krefter som har en innvirkning på radiator under både tiltenkt og utilsiktet bruk. Det bidrar også til å forhindre ulykker som tidligere har skjedd på grunn av fallende radiatorer, som til syvende og sist er installatørens ansvar. For kravklasse 2 og 3 definert i retningslinjen VDI 6036, og i enkelte tilfeller for klasse 4, tilbyr vi egnede veggkonsoller eller gulvkonsoller slik at sikkerheten alltid kommer først.
VDI 6036 retningslinje for sikker installering av radiator med konsoller

VDI retningslinjer

VDI-retningslinjene er utarbeidet for å gi støtte ved tekniske utfordringer og fastsette kvalitetsstandarder som gjenspeiler dagens tekniske nivå. VDI har sitt opphav i Tyskland og står for "Verein Deutscher Ingenieure". VDI-retningslinjene gir fagfolk et sikkerhetsnett og en forsikring med at de jobber med en standard som er anerkjent i EU. Selv om VDI-retningslinjene i utgangspunktet er anbefalinger og det ikke er noen forpliktelse til å bruke dem, har erfaring vist at enhver domstol i tilfelle juridisk tvist vil følge gjeldende standarder og retningslinjer.

VDI 6063 og konsoller

VDI-retningslinje 6036 gir et beslutningsgrunnlag for valg av egnede festesystemer for radiatorer, som veggkonsoller for radiator eller gulvkonsoller. Retningslinjen tar hensyn til eventuelle tilleggslaster som kan oppstå, og definerer 3 kravklasser avhengig av bruksområde. Disse klassene viser til den påkrevde bæreevnen til radiatorfestesystemene avhengig av bruksområdet.

Krefter som virker på en radiator. Trygg installasjon av VDI 6036 konsoller

VDI 6036-retningslinjene hjelper planleggere og installatører med å ta hensyn til eventuelle krefter som virker på en radiator under både tiltenkt og utilsiktet bruk.

Fra vanlig til kraftig bruk

De 3 kravklassene stiller krav til radiatorfester under ulike omstendigheter. Dette gjør det mulig å velge ut og dimensjonere veggkonsollene slik at de sikrer et trygt feste av radiatoren ved montering, også ved uforutsett feilbruk. En tung gjenstand som f.eks. en fylt radiator kan absolutt utgjøre en potensiell fare. Hvis radiatoren faller ned, kan det forårsake både personskade og vannskade. Derfor er det viktig at radiatorfestet gjøres på en korrekt måte.

Feil bruk av radiatorer forekommer ofte i hverdagen. De brukes for eksempel som seter, klatrehjelp eller hyller for tunge gjenstander. Dette kan føre til at personskade. Det varme vannet kan også forårsake kostbare skader på bygningen og møblene. Forankringen av radiatoren må også tåle ulike kollisjoner med for eksempel barnebiler, rullestoler og annet utstyr som finnes i private husholdninger, sykehus osv.

Offentlige områder er et helt annet tilfelle da det kan forventes bevisst ødeleggelse. Ekstreme former for hærverk kan av og til forekomme i psykiatriske avdelinger og fengsler. Sikker radiatormontering dekker derfor et bredt område. I tillegg er spørsmålet om ansvar på dagsordenen hvis noe skjer.

3 kravklasser for konsoller

Normale til strengere krav dekkes av kravklasse 2. Dette gjelder boarealer, kontorarealer og offentlig tilgjengelige områder som salgslokaler, trapperom og hotellrom. Uforsiktig bruk kan lett forekomme her.

Kravklasse 3 er mer krevende ettersom det gjelder de høye kravene som kan oppstå i klasserom og rømningsveier. Her brukes radiatorer ofte med hensikt som sitteplasser eller må tåle ekstreme situasjoner i tilfelle rømningsveier. Klasse 4 er reservert for svært høye krav og spesielle belastninger som kan forventes i fengsler eller psykiatriske avdelinger. Her må høyeste festestabilitet garanteres.

Montering av konsoller for enhver situasjon

For klasse 2, 3 og delvis klasse 4 tilbyr vi tilsvarende veggkonsoller og gulvkonsoller. Vårt sortiment er strukturert for å forenkle arbeidet til planleggere og installatører i standardtilfeller. Nesten alle våre radiatorer som leveres med konsoller oppfyller minst kravklasse 2.

Klasse 3 beskriver høyere brukskrav som rømningsveier, skoler, ungdomssentre, samlingssteder, jernbanestasjoner og brakker. Kravklasse 4 er en mer fritt definert klasse som spesifiseres av kunden. I dette tilfellet finnes det ingen ferdiglaget konsoll. Her anbefaler vi å først konsultere eieren av bygningen for å fastslå de nøyaktige kravene og diskutere eventuelle unntak som kan være gjeldende.

VDI 6036 krever stor forsiktighet ved valg av egnede monteringssystemer for å unngå ulykker og skader. I tillegg til konsollene må også tilstand og bæreevne til veggen kontrolleres.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har flere spørsmål om dette emnet eller trenger hjelp til å finne de riktige konsollene for ditt spesifikke prosjekt. Vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss