• Energieffektivitet
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer

En veiledning til lavtemperaturradiatorer

Vårt felles mål om å oppfylle klimaambisjonene er å få oss til å varme opp bygningene våre så effektivt som mulig. Moderne isolasjonsstandarder er allerede et stort skritt fremover i denne oppgaven, men energieffektive varmesystemer støttet av lavtemperaturradiatorer er et must hvis vi ønsker å oppfylle vårt mål om netto nullutslipp innen 2050.
En veiledning til lavtemperaturradiatorer

Hvordan fungerer lavtemperaturradiatorer?

Vannet som sirkulerer inne i en tradisjonell radiator er mellom 70 og 80 °C, mens for lavtemperaturradiatorer ligger temperaturen et sted mellom 30 og 50 °C. Dermed er både forsyningstemperaturen til sentralvarmevannet og radiatorens overflatetemperatur mye lavere.

I tillegg skiller varmen som avgis fra en lavtemperaturradiator seg også fra en konvensjonell radiator. Tradisjonelt vil en radiator gi ca. 65 % konveksjonsvarme, noe som betyr at luften rundt radiatoren varmes opp på den varme overflaten, stiger over radiatoren og gradvis varmer opp luften i rommet. 35 % er strålevarme som føles mer direkte når varmestrålene fra radiatoren trenger inn i rommet og treffer de gjenstandene, menneskene og overflatene som befinner seg i rommet.

Når vanntemperaturen til en radiator synker under 40 °C, reduseres den konveksjonsmessige delen av oppvarmingen betydelig, fordi temperaturforskjellene mellom radiatoren og den varme luften fører til lavere oppdriftskraft. Lavtemperaturradiatorer som Ulow E2 bruker integrerte vifter for å støtte den konvektive varmeavledningen og øke den totale varmeeffekten. Den innovative E2-teknologien gjør at styreenheten automatisk kan veksle mellom driftsmoduser og aktivere viftene etter behov.

Ulow E2 er en flott type radiator som kan brukes med et lavtemperaturs varmesystem, forutsatt at strømforsyningen er tilgjengelig i nærheten av radiatorene. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du også justere størrelsen på radiatorene for å øke strålingsoverflaten, og dermed utvide den tilgjengelige overflaten for å produsere strålevarme, som er effektiv selv ved svært lave temperaturer.

Hva er kravene til installasjon av lavtemperaturradiatorer?

Før du installerer lavtemperaturradiatorer, er det viktig at bygningens isolasjon oppfyller moderne standarder. Oppvarming ved lav temperatur er bare nyttig hvis isolasjonen kan bidra til å holde temperaturen på det innstilte nivået. Ellers vil det være nesten umulig å sikre optimal termisk komfort.

I tillegg må lavtemperaturradiatorer kombineres med et egnet varmesystem som varmepumpe, kondenserende gasskjele eller lavtemperaturkjele for maksimal effektivitet. Den gode nyheten er at man ofte kan få økonomisk støtte for installasjon av slike varmesystemer i form av statlige tilskudd eller subsidier.

Fordeler med lavtemperaturradiatorer

1. Lavtemperaturradiatorer er svært energieffektive.

Siden temperaturen i vannet faller betydelig, trenger lavtemperaturradiatorer ca. 30 % mindre energi for å varme opp et rom enn tradisjonelle radiatorer. Dette betyr at de på den ene side er en svært bærekraftig varmeløsning, og på den andre side svært kostnadseffektive. Det er en vinn-vinn-situasjon både for miljøet og lommeboken vår.

2. Lavtemperaturradiatorer sikrer jevn varmefordeling.

Tradisjonelle radiatorer har en tendens til å reagere mindre på temperaturendringer enn lavtemperaturradiatorer. Så i stedet for mulige kalde punkter og trekk, varmes rommet opp raskere og varmen fordeles jevnere i rommet.

3. Lavtemperaturradiatorer skaper et sunnere inneklima.

Lavtemperaturradiatorer med store varmeflater produserer mindre kraftige luftstrømmer, noe som reduserer mengden svevestøv i luften og skaper en sunnere kvalitet på inneluften. I tillegg reduserer radiatorenes lave overflatetemperatur risikoen for brennmerker som ellers kan forårsake irritasjon i luftveiene.

Ulempen med lavtemperaturradiatorer

1. Lavtemperaturradiatorer er kun kompatible med visse varmesystemer.

Som nevnt ovenfor trenger du en varmepumpe, kondenserende gasskjele eller lavtemperaturkjele hvis du vil maksimere effektiviteten til lavtemperaturradiatorer. Dette kan potensielt være en snublestein hvis du ikke ønsker å oppdatere hele varmesystemet.

2. Lavtemperaturradiatorer trenger en stor varmeflate.

For å sikre optimal termisk komfort er lavtemperaturradiatorene større enn konvensjonelle radiatorer. Dette kan gjøre det vanskeligere å få plass til dem i innredningen. Heldigvis gjør innovativ produktdesign og -teknologi det mulig for oss å tilby en monteringsløsning med lavtemperaturradiatorer som Ulow E2.