• Insights
  • Radiatorer
  • Gulvvarme
  • Bedre integrering

Strålevarme kontra konveksjonsvarme

Selv om de er basert på to svært forskjellige fysiske prosesser,brukes både strålevarme og konveksjonsvarme i moderne varmesystemer. For å gi en bedre forståelse av hver varmemetode og når man skal bruke hvilken varme, har vi utarbeidet denne sammenligningen som forklarer de ulike mulighetene.
Strålevarme sammenlignet med konveksjonsvarme

Konveksjonsvarme

Konveksjonsvarme har vært den vanligste oppvarmingsformen i lang tid. En typisk konveksjonsovn, for eksempel en horisontal panelradiator, varmer opp luften i et rom med en blanding av ca. 65 % konveksjonsvarme og 35 % strålevarme. Kald luft faller og varmes opp når den kommer i kontakt med radiatoren. Deretter stiger den opp og gir plass til mer kald luft som blir varmet opp i tur og orden. Derfor finner du ofte radiatorer montert under vinduer, slik at de umiddelbart kan fange opp kald trekk, varme opp luften og spre den inn i rommet. Luft er imidlertid en dårlig varmeleder, så konveksjonsovner arbeider ganske sakte, og det kan ta litt tid før luften blir varm og den innstilte temperaturen nås.

Strålevarme

Konveksjonsvarme er en termodynamisk prosess, mens strålevarme er avhengig av kvantedynamikk. På samme måte som solinnstråling som varmer opp objekter og overflater som den berører, varmer et strålevarmesystem, for eksempel et gulvvarmesystem eller takvarmepaneler, opp alle gjenstander, personer og overflater i et rom med ca. 90 % strålingsvarme og 10 % konveksjonsvarme. Disse overfører igjen varmen til rommet. Siden strålevarmen er mer direkte, føler du varmen raskere. Luften i rommet absorberer imidlertid ikke varmestrålene og holder seg derfor kjøligere.

Varmefordeling

Siden konveksjonsvarmen er avhengig av at luften beveger seg, kan det være vanskelig å få jevn temperatur i hele rommet. Varm luft stiger, mens kald luft faller til gulvet. Med konveksjonsovner vil du oppleve at det noen ganger kan være litt av en utfordring å unngå kalde punkter. Strålevarmen distribueres derimot jevnere inn i interiøret og fører til færre endringer i omgivelsestemperaturen.

Skal du velge strålevarme eller konveksjonsvarme?

Konveksjonsovner som radiatorene Thermopanel V4, Narbonne eller Compact er fortsatt en effektiv varmeløsning for både nybygg og renoveringsprosjekter. De passer enkelt inn i hjem- eller kontordekor og tilbyr en svært allsidig måte å varme opp på. Ved bruk av radiatorer i kombinasjon med et varmesystem med lav temperatur, vil den nødvendige store varmeoverflaten redusere konveksjonsvarmen og øke andelen strålevarme.

Når konveksjonsvarmen flytter luften i et rom, får den støvpartiklene til å virvle rundt. Dette kan skape en oppfatning av tørr luft og muligens forverre allergier. Dette er delvis grunnen til at det finnes et foretrukket varmesystem, som Heliuz panelsystem,i hygienefølsomme miljøer som på sykehus og pleieinstitusjoner. Dette er mer hygienisk siden det ikke sprer støv rundt i rommet. I tillegg har sykehus ofte ulike instrumenter eller installasjoner montert på veggen, noe som gir begrenset plass til en konvensjonell radiator. I slike tilfeller er taket et godt sted å integrere strålevarme og -kjøling på.

Energieffektiv elektrisk oppvarming

Selv om et strålevarmesystem kan være dyrere å montere, tilbyr det en svært energieffektiv måte å varme opp på. Dette har med den lave luftutskiftingsraten å gjøre. Luftutskifting er nødvendig av hygieniske årsaker. Med konveksjonsoppvarming må du varme opp den friske luften som kommer inn i rommet for å nå innstilt temperatur igjen. Strålevarme varmer opp vegger og gjenstander i rommet i stedet for luften, så det kreves bare en svært liten mengde energi for å fylle opp romtemperaturen etter en luftutskifting.

Hvis du har spørsmål om strålevarme og konveksjonsvarme eller lurer på hvilken varmeløsning som vil gi optimal inneklimakomfort for ditt nåværende eller fremtidige byggeprosjekt, må du gjerne ta kontakt. Vi hjelper deg med å skreddersy din varmeløsning.