• Produktinformasjon
  • Gulvvarme

Unisenza: lettmonterte kontroller for strålevarme- og kjølesystemer

Mens de fleste strålevarme- og kjølestyringer hovedsakelig fokuserer på brukervennlighet og å enkelt opprettholde den valgte romtemperaturen, er Purmos nye Unisenza-kontrollserie utviklet for å støtte designere, montører og sluttbrukere med en enhetlig produktserie som er like enkel å montere som den er å bruke.
lettmonterte strålevarme- og kjølekontroller

3 ulike termostater

Unisenza representerer en komplett, enhetlig kontrolløsning som sikrer en unik følelse av komfort og effektivitet med høykvalitetsprodukter som gir varmekontroll skreddersydd for sluttbrukerens foretrukne brukeropplevelse. Utvalget omfatter derfor tre ulike termostater: én enkel elektronisk ratt-termostat, én moderne digital termostatog én WiFi-termostat med klokke og Plug & Play-APP-styring. Hver termostat lar deg styre både oppvarming og kjøling, slik at du kan slappe av og nyte optimal innekomfort i alle rom hver dag året rundt.

Uansett hvilket produkt sluttbrukeren velger, er termostatene med fast tilkobling enkle å montere, og passer til de fleste monteringskrav der kabler er standardprosedyren. Ratt-termostaten passer til direkte montering på veggen eller på boksen, mens den digitale termostaten og Wi-Fi-termostaten passer de aller fleste bakbokser i EU og Storbritannia. Takket være variasjonen i dette innovative produktutvalget, kan en rekke applikasjonsløsninger kombineres med bare noen få komponenter, fra én enkel romtemperaturkontroll til en APP- og tidsstyrt varme- og kjølestyring.

Koplingssenter

Kjernen i Unisenzas kontrollsystem er koblingssenteret som tar signalet fra romtermostatene og deretter åpner hver enkelt termiske aktuator tilsvarende. Koblingssenteret er tilgjengelig i to versjoner: 230V og 24V. Den standard 10-soners enheten passer de fleste applikasjoner og manifoldstørrelser. Per koblingssenter kan opptil 20 aktuatorer monteres slik at større systemer ikke utgjør noe problem i det hele tatt.

Pumpeforsinkelsesvelgeren gjør at de enkelte kretsene kan åpnes før sirkulasjon for å hindre slitasje og støy fra pumpen, og pumpetreningsfunksjonen gjør det mulig å trene pumpen i 5 minutter hver 24. time for å hindre pumpeanfall etter lengre hvileperioder, f.eks. sommerstenging. Kombiner dette med det spenningsfrie signalet som gjør det mulig å skifte ut en lang rekke generatorer, og du har et brukervennlig produkt som kan monteres på kort tid.

Termisk aktuator

I tillegg til termostater og koblingssenter, inkluderer Unisenza-serien også en rekke termiske aktuatorer som kan monteres i flere retninger avhengig av manifoldet eller ventilplasseringen, samtidig som IP54 opprettholdes. Ventilen ankommer helt åpen for ytterligere å lette monteringen, noe som er svært enkelt takket være instruksjonene som er trykt på esken.

Den termiske aktuatoren er tilgjengelig både som 230V og som 24V. Takket være den medfølgende adapteren er det også enkelt å montere med et trykk og et klikk. Adaptere for nesten alle tredjepartsventiler er også tilgjengelig som tillegg. Det lave strømforbruket (< 1W) som muliggjør energisparing og samsvar med ulike energidirektiver understreker det generelle konseptet til Unisenzas produktserie.

Maksimal komfort, sikkerhet og energieffektivitet

Kontrollserien Unisenza er fullt kompatibel med alle typer gulvvarmesystemer og alle varme-/kjølegeneratorer (varmepumper, varmtvannsberedere osv.). Uansett varmekilde vil kontrollsystemet reagere raskt på hver endring og enkelt tilpasse seg for å garantere effektiv stråleoppvarming og -kjøling. En utvidet garanti på 5 år gjelder forutsatt at Unisenza-produktene brukes som et enhetlig system.