• Produktinformasjon
  • Radiatorer
  • Redusere fotavtrykket
  • Nyheter

Grunning og overflatebehandling for radiator: ytterligere en måte vi bidrar til bærekraftig bygging på

I dagens klima er det grønnere og sunnere standarder for bygningsdesign som gjelder. Dette bidrar til å redusere påvirkningen bygningene våre har på miljøet i tillegg til å sikre velværen til våre beboerne. Som en leder innen bærekraftige komfortløsninger for inneklima, er vi glade for å kunne tilby passende løsninger. Våre radiatorer oppfyller de strenge kravene til Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) når det gjelder begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) i overflatebehandlingene. Dette er bare én av flere måter vi sikrer en renere og grønnere produksjon på, samtidig som vi bidrar til sunnere og mer bærekraftige bygninger.
overflatebehandling av radiatorer, lave VOC-er, bærekraftig bygging

Våre radiatorer har en grunning (antikorrosjonsbelegg) som har en VOC-verdi som er lavere enn 140 g/l. Overflatebehandlingen med farge har en VOC-verdi på 0 g/l, noe som er betydelig bedre enn grensen på 100 g/l.

DGNB: Europas største nettverk for bærekraftig bygging

DGNB er en ideell organisasjon som fremmer bærekraftige bygging på en rekke ulike måter. Selv om de fleste av deres prosjekter og tiltak er basert i Stuttgart, har de en internasjonal vinkling. Organisasjonen har rundt 2000 medlemmer fra 30 forskjellige land. Organisasjonens virksomhet inkluderer blant annet sertifisering av bærekraftige bygninger. I tillegg stiller DGNB også strenge krav, basert på sin ekspertise, til hvilke byggematerialer og produkter som skal benyttes hvis de skal klassifiseres som bærekraftige. Vi kan med glede bekrefte at våre panelradiatorer og designradiatorer oppfyller organisasjonens krav.

DGNB-krav til overflatebehandlinger for radiatorer

Når en rå radiator er produsert, må den få et korrosjonshemmende belegg og en overflatebehandling. Disse prosessene må overholde visse grenseverdier med hensyn til begrensning av flyktige organiske forbindelser (VOC-er) og tungmetaller i overflatebehandlingene. Grensene som brukes av DGNB for overflatebehandlinger er:

- Vannløselig korrosjonshemmende belegg (grunning): VOC < 140 g/l
- Overflatebehandling (farge): VOC < 100 g/l

Når disse verdiene overholdes, sikres minimal eksponering av VOC-er.

Minimumverdi av VOC i overflatebehandlinger for våre radiatorer

Som ledende innen bærekraftige løsninger for inneklima, mener vi at perfekt komfort ikke skal gå på bekostning av planeten vår. Derfor kan vi med glede bekrefte at våre panelradiatorer og designradiatorer samsvarer med de strenge VOC-grenseverdiene til DGNB.

Det korrosjonshemmende belegget vi bruker på våre radiatorer er en vannfortynnende 1K elektrobelegg med base av akrylharpiks, og har en VOC-verdi på under 140 g/l. Overflatebehandlingen (fargen) på våre radiatorer er et pulverlakkert epoksy-polyester som har en VOC-verdi på 0 g/l, noe som er betydelig bedre enn grensen på 100 g/l. Begge beleggene er utslippsfrie ved drift av radiatoren i varmemodus, også ved de maksimalt tillatte driftstemperaturene. Dessuten er det korrosjonshemmende belegget og den endelige overflatebehandlingen på våre radiatorer fri for bly, kadmium og krom VI-forbindelser.

Avhengig av produksjonssted, oppfyller prosessen med overflatebehandling kravene i den 31. BImSchV, eller den europeiske forordningen 2010/75/EU – Direktiv om industriutslipp (IED).

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om våre radiatorer eller overflatebehandlinger. De som trenger et offisielt dokument som bekrefter at våre radiatorer oppfyller DGNB-kravene, kan laste ned bekreftelsen her.

Finn ut mer om vårt engasjement for en bærekraftig fremtid