• Produktinformasjon
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer

Fordeler med lavtemperaturradiatoren Belize E2

Belize E2 lavtemperaturradiatorer med E2-teknologi realiserer et unikt produktkonsept som muliggjør effektiv, økonomisk og estetisk varmeavgivning med lave temperaturer.

1. Lavtemperaturkompatibel

Belize E2 lavtemperaturradiatorer kan uten problemer brukes ved innløpstemperaturer under 40 °C, med alle typer fornybare energikilder (varmepumpe, solvarme etc.).

2. Intelligent regulering

Det unike med Belize E2 ligger i viftene som støtter den naturlige konveksjonen, i kombinasjon med en intelligent regulering som veksler automatisk mellom statisk og dynamisk drift i henhold til driftsforholdene eller brukerens ønsker. Viftene kobles kun inn ved behov, ettersom enheten også i statisk drift har høy grunneffekt.

3. Høyt besparingspotensial

Sammenlignet med alternativene som tidligere har vært tilgjengelige på markedet, vil et bytte til en lavtemperaturradiator gi et stort potensial for energibesparelser gjennom en reduksjon i middeltemperaturene under drift. Med Belize E2 kan hele oppvarmingssystemet drives på en betydelig mer energieffektiv måte.

4. Moderne design

De svært elegante, jevne overflatene og det futuristisk reduserte formspråket til Belize E2 er tiltalende for alle som er opptatt av interiør, mens de avrundede kantene med myke linjer utstråler stilfull harmoni. Med designen med runde hull staker Purmo ut en ny, trendy kurs – selv det veloverveide og intuitive berøringspanelet skiller seg ut.

Ulow E2

Belize E2 har en tiltalende design med avrundede kanter og myke linjer. Det intuitive berøringspanelet skiller seg også ut. Versjoner med en høyde på 500 eller 600 mm og lengde på 400–1200 mm er tilgjengelige for umiddelbar levering (ca. 1 uke).

5. Svært rask varmeavgivning og kort reaksjonstid

Den høye andelen strålingsvarme og den behovsorienterte konveksjonsoptimeringen med vifter, bidrar til at Belize E2 kan garantere rask varmeavgivning og kort reaksjonstid. På vinteren vil redusert nattemperatur og varmetap på grunn av lufting kompenseres uten problemer og på kortest mulig tid.

6. Velutprøvd teknologi med midttilkobling

I dagens fleksible byggevirksomhet er det ikke lenger mulig å unngå å legge rørene i forveien. Her kan teknologien med midttilkobling bidra vesentlig til å redusere monteringsarbeidet og muligheten for feil, samtidig som den gir maksimal frihet ved planlegging og montering.

7. Høy andel strålingsvarme

Til forskjell fra rene konvektorer, viser Belize E2 en svært høy andel strålingsvarme. Dette skyldes at radiatoren har vannvarmede plater på både for- og baksiden.

8. Ideell til renoverte og nye bygg

I bygg med god isoleringsstandard gjennom termisk renovering, eller der det er installert en moderne varmekilde, er det ideelle forutsetninger for bruk av Belize E2. Dette gir perfekte muligheter til å benytte vanntemperaturer på opptil 40 °C, med alle typer energikilder (olje, gass, ved, pellets eller fjernvarme/varmepumpe).

Moderne, nybygde hus har allerede god isoleringsstandard og benytter moderne energikilder med lavere temperatur (olje- eller gasskondensvarme) eller lavtemperaturkilder som bruker fornybar energi (ved, pellets eller fjernvarme/varmepumpe). Belize E2 er kompatibel med disse varmekildene for vanntemperaturer opptil 60 °C. Selv i nybygg kan Belize E2 prinsipielt brukes i monovalent drift. Man kan imidlertid spesielt anbefale kombinert drift med andre varmeavgivningssystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme, gulvkonvektorer e.l. Kombinert drift anbefales for rom der det er behov for rask oppvarming og kort reaksjonstid (soverom, treningsrom, arbeidsrom etc.).

9. Fleksibel strømtilkobling

Det finnes to ulike alternativer for tilkobling av Belize E2 til strømnettet: tilkobling med støpsel eller fast installasjon med kabeltilkobling. Strømkabelens lengde kan justeres trinnløst.

10. Svært enkel montering

Belize E2 leveres i form av et tilkoblingsklart produkt, og kan monteres like enkelt, fleksibelt og økonomisk som en normal radiator. Dette er viktig ved nettopp renovering.

11. Systemkompatibel

I nybygg er Belize E2, gjennom de enhetlige middeltemperaturene under drift, fullstendig kompatibel for kombinert drift med andre systemer for varmeavgivning ved lave temperaturer, som gulvvarme, gulvkonvektorer, veggvarme osv. Bruk sammen med varmekretser med høyere temperatur er også mulig.

12. Komfort året rundt

Belize E2 fungerer som en lavtemperaturradiator med full varmekomfort og svært god regulering.