• Nyheter
  • Redusere fotavtrykket

Purmo Sweden tildelt EcoVadis gullmedalje for bærekraft

Vi er stolte over å kunngjøre at fabrikken vår i Markaryd har blitt tildelt en EcoVadis gullmedalje som en anerkjennelse av selskapets bærekraftsprestasjoner. Purmo Sweden er nå en del av bare 10% av alle selskapene i EcoVadis-nettverket som oppnådde de nødvendige bærekraftspoengene for en gullmedalje.
Purmo Sweden Ecovadis gullmedalje bærekraftsrangering

EcoVadis bærekraftighetsmedaljer

EcoVadis er en av verdens største og mest betrodde leverandører av bærekraftvurderinger for bedrifter. EcoVadis-medaljene anerkjenner hvordan selskaper implementerer tiltak og retningslinjer som er i tråd med deres ambisjoner om bærekraft. Hver evaluering dekker 21 bærekraftskriterier fordelt på fire temaer: Miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftige innkjøp. Den endelige vurderingen er basert på tilbakemeldinger fra vurdert selskap, fagfolk fra tredjeparter og eksterne interessenter.

Gull på første forsøk

Dette er den første EcoVadis-rangeringen for anlegget vårt i Markaryd, så vi er svært stolte over å få gull i vårt aller første forsøk. Det vitner om vårt engasjement og vår velfungerende tilnærming til bærekraft. Bare 10% av alle selskapene i EcoVadis-nettverket oppnår den totale poengsummen som kreves for en gullmedalje, og Purmo Sweden er nå en del av denne gruppen på toppnivå.

I Markaryd produseres ventiler og termostater fra vårt varemerke MMA by Purmo. Her utvikler og produserer vi produkter og konsepter for styring og regulering i bygninger og hus, inkludert termostater, ventiler, manifolder og styreenheter.

Mikael Olsson, leder for kvalitet og miljø, sier: «Vi er svært stolte over at forbedringsarbeidet vårt har gitt dette resultatet. Å få gull i EcoVadis betyr at vi kan styrke vår posisjon som et mer bærekraftig alternativ med våre kunder og vårt varemerke som en attraktiv arbeidsgiver. Selv for våre leverandører er det en sikkerhet å vite at vi har nådd gullnivået i EcoVadis, og at vi kan videreføre deres ambisjoner om en bærekraftig måte å arbeide på fremover for våre kunder.»

Finn ut mer om vår bærekraftstrategi og våre fokusområder