• Redusere fotavtrykket
  • Bærekraft
  • Nyheter

Bærekraftsrapport for Purmo Group 2022

Purmo Group og Purmo Norge mener at vi kan ha en betydelig positiv innvirkning på fremtiden. Vår fremtid, din fremtid og planetens fremtid. For å få ting til å skje har vi en tydelig bærekraftstrategi som har ført til at vi har designet en tilnærming med konkrete effekter og målbar fremgang. Vi jobber med dette med stor lidenskap hver dag, og vi er derfor svært glade for å kunne dele vår første årlige bærekraftsrapport med deg. Denne viser hvordan vi skaper bærekraftig verdi for kundene, de ansatte, lokalsamfunnene og interessentene våre.
Bærekraftsrapport for Purmo Group 2022

Høydepunkter innen bærekraft for 2022

Selv den lengste reisen starter med et første steg. I 2021 lanserte vi et omfattende og transparent bærekraftsprogram som viser vår ambisjon om å sette bærekraft på alle agendaer i virksomheten vår. Siden den gang har vi gjort noen betydelige endringer, blant annet knyttet til HVAC-løsningene, produksjonsanleggene og de ansatte i lokalsamfunnene vi er knyttet til.

I 2022 kunngjorde vi for eksempel vår forpliktelse til å sette vitenskapelig mål for utslippsreduksjon. Vi ble også med i FNs Global Compact og presenterte vår første miljøproduktdeklarasjon. Videre har vi gjennomført grundige gjennomganger av emballasjen og sirkulariteten vår. Disse beslutningene har skapt sterke fundamenter for å akselerere utviklingen mot 100 % resirkulert, resirkulerbar eller biologisk nedbrytbar emballasje innen 2030. Vi samarbeidet også med EcoVadis for å vurdere bærekraften til anleggene våre og har invitert over 115 eller leverandørene våre til å gjøre det samme.

Vi tar forpliktelsene våre på alvor

Våre 10 forpliktelser er fortsatt en nøkkelfaktor i bærekraftstrategien vår. I denne bærekraftsrapporten ser vi derfor nærmere på fremgangen til hvert mål og nøkkelindikatorer som vi setter for å leve opp til forpliktelsene våre. Se resultatene for 2022 og ambisjonene våre på kort og lang sikt. Vi er stolte av det vi allerede har oppnådd, men vi innser at mye gjenstår for de kommende årene. 2023 ser ut til å bli et spennende år.

Les hele bærekraftsrapporten for 2022