• Nyheter
  • Redusere fotavtrykket

Purmo forplikter seg til netto nullutslipp innen 2050

Som ledende innen bærekraftige komfortløsninger for inneklima, er vi glade for å kunne bekrefte at vi har sluttet oss til Business Ambition for 1,5°C-kampanjen ved å sette oss vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjon. Disse målene er utfordrende, men som en ansvarlig virksomhet føler vi at de er en viktig del av veien videre.
vitenskapsbaserte mål Purmo netto null

Vitenskapsbaserte mål

Vitenskapsbaserte mål (SBTi) tar sikte på å fremme klimatiltak ved å hjelpe organisasjoner med å sette opp mål for vitenskapsbasert utslippsreduksjon. Dette er mål for utslippsreduksjon som kreves for å realisere Paris-avtalen. Ved å samarbeide med dette initiativet forplikter vi oss til å oppnå en grense på 1,5°C for global oppvarming og netto nullutslipp innen 2050.

Dette er vårt første skritt mot å ta i bruk vitenskapsbaserte mål. I 2023 vil vi sende inn kortsiktige, langsiktige og netto null-mål innen 2050 til SBTi for godkjenning. Målene vil dekke våre egne klimagassutslipp og utslipp i forsyningskjeden (referert til som omfang 1, 2 og 3). De vil vise hastigheten og størrelsen på de nødvendige reduksjonene.

Vesentlig milepæl

John-Peter Leesi, adm.dir i Purmo-gruppen sier: «Dette er en viktig milepæl i bærekraftstrategien vår, som setter klima i sentrum for virksomheten. Vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål er utfordrende, men viktige mål vi må strebe etter. Jeg er utrolig stolt over å være en del av andre ansvarlige virksomheter som har våknet opp til den klimakrisen vi står overfor.»

Sam Hodlin, leder for bærekraft, legger til: «Bare ved å måle og rapportere vår påvirkning på klimagassutslippene, kan vi definere en troverdig og verifiserbar vei fremover. Dette er viktig. Den nyeste klimavitenskapen har fortalt oss at vi må forhindre de mest skadelige effektene av klimaendringer. Vi vil samarbeide med våre leverandører og viktige interessenter for å oppnå netto nullutslipp.»

Bli med oss på veien mot en bærekraftig fremtid