Vanlige spørsmål om gulvintegrerte konvektorer

Hvilken avstand til fasaden er nødvendig for gulvkonvektorer? Jeg har lest at man må ha 50/80–200 mm avhengig av hvilken variant man velger, men mitt spørsmål er om man kan ha en større avstand enn 200 mm? Hva skjer dersom avstanden er over 200 mm? Per i dag ligger konvektorene ca. 300 mm fra fasaden.

Årsaken til hvorfor kanalen bør være nærme vinduet, er for at konvektoren skal redusere kaldras / risiko for kondens på innsiden av vinduet. For en «normal” installasjon med vindu og isolering er det uproblematisk med 300 mm fremfor 200 mm.

Hvilke typer rister kan jeg bruke med F1T og F2C/F4C? Hvordan påvirker risten flyten fra konvektoren?

Til Aquilo-gulvintegrerte konvektorer finnes rister av tre, aluminium og rustfrie rister. Aluminium er desidert vanligst. Dersom det er risiko for høy punktbelastning (for eksempel stolbein i en kafé), anbefales en rustfri rist.

Må disse Aquilo-konvektormodellene dreneres (F1T, F2C/F4C)?

Ja, dersom de skal kjøres med kulde, må man ha drenering.

Hvordan plasseres rørene? Jeg har lagt dem under konvektoren i en egen grop, er det greit?

Ja, det er greit. De kan også mates fra siden – se bildet nedenfor:

Aquilo med rör i sida