Radiatoren varmes ikke opp?


Hvis en elektrisk radiator ikke varmes opp, kan det ha flere årsaker. Vi har listet opp noen av dem og laget en sjekkeliste. Husk at alle faste elektroinstallasjoner og endringer kan utføres av bare autoriserte elektroinstallatører. Gjennom Purmo kan du også stille spørsmål.

Ti tips når en elektrisk radiator ikke varmes opp:

  1. Sjekk om radiatorens strømbryter er i på-posisjon. Hvis ikke, slå strømmen på på strømbryteren.
  2. Sjekk at radiatoren får strøm. Elektroniske termostater: lampen i displayet begynner å lyse, lampen lyser osv. Hvis varmeapparatet ikke er utstyrt med signallys, f.eks. en radiator med en mekanisk klikke-termostat, se punkt 3.
  3. Innstill termostaten slik at radiatoren varmer to til tre grader over romtemperaturen. Det vil si mer enn hva romtemperaturen er i det øyeblikket. Lampen begynner å lyse eller en klikkelyd høres når innstilt varme skrus opp og den mekaniske termostaten slår seg på.
  4. Sjekk om sikringen er utløst eller automatsikringen har gjort sin jobb og er blitt koblet ut. Bytt ut sikringen i en tilsvarende, sjekk antall A (amper) – 6A, 10A, 16A osv. eller koble på automatsikringen ved å vippe bryteren opp. Hvis sikringen blir utløst på ny eller automatsikringen kobles ut igjen, tilkall en elektroinstallatør for å utrette feilen.
  5. Hvis radiatoren ikke varmes opp, kan enhetens termostat være skadet. I så fall kan den skiftes dersom produsenten fremdeles fører de som reservedeler fra sitt lager. Stort sett holder produsenten lager på reservedeler i 10 år på enkeltprodukter. Arbeid kan utføres kun av en elektroinstallatør.
  6. Det lønner seg å skifte termostaten så lenge radiatoren ellers er i stand og tilsvarer egenskapene til et moderne energieffektivt varmeapparat.
  7. Husk at utskifting av termostat kan koste mer enn å skaffe seg en ny moderne radiator. Dette er avhengig av den totale servicekostnaden som består av pris på termostaten, arbeid, reiseutgifter og mulig ekstra arbeid.
  8. Du kan be om et tilbud både på reparasjon av radiatoren og utskifting av radiatorene i hele eiendommen fordi gamle radiatorer krever etter hvert service en etter en, noe som fører til betydelige utgifter. Dette kan utgjøre større utgifter enn hvis man erstatter radiatorene med nye energieffektive radiatorer eller med et annet varmesystem.
  9. Teknikken på styring og innstilling av elradiatorer er blitt betydelig bedre de siste årene. I Elvari-prosjektet til Motiva har man klart å effektivisere bruken av elbåren oppvarming og oppnådd til og med 30 % besparelse.
  10. Komfort, godt inneklima, energieffektivitet samt utseende på radiatorene sammen med interiør er aktuelle temaer i dag – når radiatoren ikke varmes opp.