• Energieffektivitet

Verdens klimadag: redusere vår miljøpåvirkning

Verdens klimadag blir feiret hvert år den 8. desember og ble startet av ulike franske og belgiske miljøorganisasjoner for å understreke behovet for økt bevissthet rundt klimabevaring og virkningen av våre handlinger. Kampen mot global oppvarming bekymrer oss alle og krever at hver og en av oss gjør endringer i hverdagen.
Verdens klimadag

Beskytte miljøet

Klimaendringene fører allerede til en nedgang i vannforsyningen, hyppigere og mer intens tørke, storm, varmebølger osv. Alt dette påvirker i sin tur vårt biologiske mangfold der 20 til 30% av alle dyre- og plantearter i verden er utrydningstruede. For å løse disse problemene og støtte EUs mål om å være klimanøytrale innen 2050, må vi forplikte oss til klimabeskyttelse. Et godt sted å begynne er å se nærmere på energiforbruket vårt, siden IEA (International Energy Agency) anslår at energi står for mer enn to tredjedeler av de totale drivhusgassutslippene globalt.

Fra fossilt brensel til fornybar energi

IEA fant at selv i 2020 representerte fossilt brennstoff som kull, olje og gass 80% av den totale energiforsyningen globalt. Siden disse drivstoffene er én av de største bidragsyterne til globale klimaendringer, er det bare logisk at vi prøver å unngå bruken av dem og velger alternativer som fornybar energi i form av solenergi, vindenergi, hydraulisk energi, geotermisk energi osv. Spesielt solenergi er en svært tilgjengelig fornybar ressurs som kan implementeres i mindre skala til en akseptabel kostnad. Tenk bare på solcellepaneler som kan brukes til å drive varmepumper, moderne elektriske radiatorerosv.

Energieffektivitet

Det er ikke bare energikilden som er en viktig faktor, men også måten vi bruker energi på. Derfor er det viktig å reflektere over våre varme- og kjølesystemer og spesielt over energieffektiviteten. Nye bygninger som settes opp i dag tar allerede hensyn til de innovative materialene og produktene som er tilgjengelige for å redusere energitapet. Men siden EUs bygningsmasse domineres av gamle hus, er det viktig at disse energiintensive bygningene renoveres. Bedre isolasjon og et effektivt varmesystem er nøkkelen til optimal energieffektivitet i renoveringsprosessen .

Lavtemperaturoppvarming

Når det gjelder et bærekraftig varmesystem, er det best å bytte til lavtemperaturoppvarming. Lavere systemtemperaturer gjør det mulig å gjenvinne mer varme fra røykgassen, slik at varmetapet reduseres og varmesystemets effektivitet øker. Et varmesystem med lave temperaturer kan settes opp med en moderne kondenseringskjele, men også med en varmepumpe hvis du foretrekker en fornybar energikilde. Uansett hvilken varmekilde du velger, er det bare å sørge for å matche varmekildene til det nye temperaturregimet. Først når alle komponentene i varmesystemet er perfekt avstemt, vil du – og planeten – kunne nyte godt av fordelene med redusert energiforbruk.

Finn ut mer om de potensielle energibesparelsene ved lavtemperaturoppvarming