• Energieffektivitet
 • Produktinformasjon
 • Vannbårne varmeavgivere
 • Radiatorer
 • Bedre effektivitet

Spar energi med lavtemperaturradiatorer i nybygg

En samlet vurdering tilsier at Belize E2 også i nye konstruksjoner kan brukes svært økonomisk i monovalent drift. Det man spesielt anbefaler er kombinert drift med andre varmesystemer med lave temperaturer, for eksempel gulvvarme og golvkonvektorer. Her oppnår Belize E2 best mulig balanse mellom energieffektivitet og komfort. Kombinert bruk av Belize E2 er anbefalt for områder som krever har periodisk bruk, rask romoppvarming og korte reaksjonstider (f.eks, soverom, bad og spa-rom, skap, treningsrom, kontorer, etc.).

Nybygg med E2-teknologi

Selv i nybygg leverer E2-teknologien mange fordeler:

 • Solomodus med Belize E2 prinsipielt økonomisk
 • Enkeltdrift med Belize E2 ideelt i områder som bare brukes av og til, og som henholdsvis har behov for bedre kvalitetskontroll.
 • Maksimal komfort og kostnadsfordeler med kombinert drift
 • Kompatibel med varmekabler, takket være like gjennomsnittstemperaturer under drift

Beregningsgrunnlag*:

 • 12 hus med varmebehov på 70 kW
 • Sammenligning av tre systemer/brukstilfeller (Belize E2, oppvarming og kombinert drift)
 • Energiteknisk forståelse og økonomisk sammenligningsberegning

 Investeringskostnader / resultat – Definisjoner

 • Investeringskostnader: Utvikling av en mal for nye bygninger, ved bruk av gulvvarme, tar ikke hensyn til byggekostnader (tid/gulvavretting, etc)
 • Vedlikeholdskostnader: Hensynet til prisøkningsfaktorer for tjenester hhv. vedlikehold basert på ÖNORM M 7140
 • Driftskostnader: Vurdering av faktorene som gjelder gass- og strømprisøkning (observasjonsperiode på 15 år),
 • Tapskostnadsberegning: Erfaringsverdier fra prosjekt med optimalisering av kraftproduksjon, distribusjon og kontrollteknologi (besparelser)

Effektive metoder for å spare energi

En av de mest effektive måtene å spare energi på er å bruke radiatorer med lave tilløpstemperaturer. Vi ser Belize E2 som et svar på endrede miljøforhold og som vårt bidrag til reduksjon av CO2-utslipp.