• Våre løsninger
  • Elvarme
  • Insights
  • Radiatorer

Et ekspertperspektiv på elektriske varmeløsninger i dag og i en fossilfri fremtid

Elektriske varmeløsninger har kommet langt de siste tiårene. Konsekvente forbedringer i design og teknologi, kombinert med høyere isolasjonsstandarder og økt bruk av fornybar energi, har gjort dem til et interessant alternativ på mange bruksområder. Derfor er det på høy tid å se på dagens situasjon og fremtiden sammen med vår interne ekspert Julian Stocks, produktdirektør for radiatorer i Purmo Group.
Elektriske varmeløsninger i dag og i fremtiden

Økende vurdering av elektriske varmeløsninger

Teknologisk innovasjon, et skiftende politisk klima, et skifte mot karbonnøytralitet... Det er mange faktorer som påvirker hverdagen vår, inkludert måten vi varmer opp bygningene våre på. Ikke bare er lavtempererte varmeanlegg et populært valg i dag. I tillegg øker etterspørselen etter moderne elektriske radiatorer strukturelt i Vest- og Sentral-Europa i land som ikke er kjente for elektrisk oppvarming.

"Det er en rekke faktorer som driver denne veksten utover de store elektriske erstatningsmarkedene i Frankrike og Sverige", sier Julian Stocks. "Elektriske radiatorer er svært enkle å installere og styre, noe som er positivt både ved førstegangsinstallasjoner og ved systemrenovering. I tillegg er vi på vei bort fra gass- og oljefyrte kjeler og går mer i retning av oppvarmingsmetoder basert på fornybar eller avkarbonisert energi. Elektriske radiatorer kan drives av begge deler, slik at det er en spesielt fremtidssikker løsning i tiden fremover mot en mer bærekraftig fremtid. Og ikke minst, det er selvfølgelig en kraftig stigning i gassprisene på grunn av krigen i Ukraina. Elektriske radiatorer er et interessant alternativ fordi de kan bidra til å skape uavhengighet av gassforsyning og høye energipriser i kombinasjon med for eksempel solcellepaneler og til og med elektriske lagringsbatterier."

I tillegg er elektriske radiatorer også spesielt egnet i spesifikke tilfeller. For eksempel hvis en bygning ennå ikke har sentralvarme i overgangsperioder eller hvis det er behov for varme kun på spesielt kalde dager. Også i fritidsboliger eller hytter som bare trenger å varmes opp i kortere perioder eller regioner der de lave temperaturene ute om vinteren øker risikoen for at vannkretsløpene fryser i et vannbårent system.

Varmebehovet reduseres kontinuerlig. Elektriske radiatorer er et enkelt alternativ, og kan i økende grad betraktes som en primær kilde til sentralvarme.

Elektriske varmeløsninger for et bærekraftig klima

Noe av veksten kan ses i sammenheng med den europeiske klimaloven som jobber for å redusere klimagassutslippene og øke bruken av fornybar energi som et alternativ til fossilt brensel. "Vår visjon i Purmo Group er svært knyttet til dette, fordi vi mener at perfekt inneklima ikke skal gå på bekostning av planetens klima", sier Julian. "Elektrisk oppvarming er kompatibel med et sunt og bærekraftig inneklima, forutsatt at energien som forbrukes enten er fornybar eller avkarbonisert. Da bruker vi ikke planetens begrensede ressurser. Alle EU-land og de fleste andre industrialiserte nasjoner gjør allerede en innsats for å oppnå renere energiforbruk, så vi er på rett vei."

En annen relatert faktor er den økte isolasjonsstandarden for bygninger i dag, noe som forbedrer energieffektiviteten betydelig. "I hus som er bygget i det 20. århundret kan forbruket være fra 250 og opptil 400 – til og med 450 kWH/m2. I hus fra slutten av 90-tallet faller dette allerede til 170-180 kWH/m2, mens moderne og svært godt isolerte hus er nede i bare 50 kWH/m2 og lavere. Så varmebehovene reduseres kontinuerlig, og de kraftige varmeavgiverne som var nødvendig tidligere, er det ikke lenger behov for. Elektriske radiatorer er et enkelt alternativ og kan i økende grad betraktes som en primær kilde til sentralvarme."

Energistyring med elektriske varmeløsninger

De voksende mulighetene for effektiv energistyring i private bygninger legger også til rette for bruk av elektriske radiatorer. "Tidligere ble elektriske radiatorer ofte valgt fordi de er enkle å installere og fungerer godt. Nå gjør imidlertid teknologien for energistyring det mulig for oss å generere strøm selv, for eksempel med solcelleløsninger, og så bruke denne med en gang, lagre den i et batteri eller mate den tilbake inn i strømnettet. Selvforbruk er en voksende trend som oppmuntrer til bruk av elektriske radiatorer, ettersom radiatorene i så fall drives av energi fra sol eller vind. Det er både bærekraftig og gratis, så en vinn-vinn-situasjon for planeten og sluttbrukerens budsjett", forklarer Julian.

Julian Stocks, produktdirektør for radiatorer i Purmo Group

"Opp gjennom årene har vi sett mange forbedringer i for eksempel formen på radiatorene og de ulike materialene som brukes, samt innovasjon med oljefylte radiatorer og smarte funksjoner som nærværsdeteksjon eller deteksjon av åpne vinduer", sier Julian Stocks, produktdirektør for radiatorer i Purmo Group.

Innovasjon innen elektriske varmeløsninger

Teknologien for energistyring er selvfølgelig ikke det eneste området vi har utviklet oss på. "I løpet av de siste tiårene har elektriske radiatorer også blitt mye mer sofistikerte og har høyere ytelse. Lovgivning i form av Ecodesign-direktivet har presset kvalitetsnivået opp over tid og drevet produsenter til å innovere. Vi har gradvis beveget oss bort fra de tørre elektriske konvektorene som ganske enkelt varmer opp og til og med brenner luften til moderne elektriske radiatorer som kan brukes i kombinasjon med energilagring."

"Gjennom årene har vi sett mange forbedringer i for eksempel formen på radiatorene og de ulike materialene som brukes, samt innovasjon med oljefylte radiatorer og smarte funksjoner som deteksjon av tilstedeværelse eller åpent vindu. Og vi må absolutt ikke glemme styringen. Vi har gått fra en på/av-bryter eller enkel termostatstyring via fjernkontroll med infrarød styring eller radiofrekvens til tilkobling med automatiserte systemer til hjemmet som Google Home eller Alexa og intuitive apper på smarttelefon, slik at vi har full kontroll over radiatorene våre uansett hvor og når vi ønsker det."

Elektriske radiatorer er en flott match for systemer som drives av selvgenerert energi, og bruken av dem kan enkelt optimaliseres med dagens smartkontroller.

Oljefylt elektrisk radiator

Når vi snakker om fremgang, nevner Julian innovasjonen innen oljefylte elektriske radiatorer. Dette er en serie som vi i Purmo Group støtter fullt ut og har investert mye i opp gjennom årene. "Våre oljefylte elektriske radiatorer, som Yali Parada Plus, er fylt med en vegetabilsk olje som kommer fra en fornybar kilde, så vi eliminerer begrenset fossilt brensel", sier Julian. "I tillegg gir vegetabilsk olje noen fordeler med hensyn til ytelse. Først og fremst, varmer den opp radiatoren jevnt, slik at det ikke er noen kalde områder. Det er imidlertid viktig å få riktig kalibrering mellom varmekildens volum og oljeinnholdet. Det er en del av ekspertisen vår. For det andre er vegetabilsk olje også svært holdbar. Den varer lenge, i motsetning til olje av dårligere kvalitet som brytes ned over tid, blir mindre effektivt og må skiftes ut."

Utsikter for elektriske varmeløsninger

Takket være alle fremskrittene innen design og teknologi, er det definitivt plass til elektrisk oppvarming i den fossilfrie fremtiden som vi beveger oss mot. "Elektriske radiatorer er en flott match for systemer som drives av selvgenerert energi, og bruken av dem kan enkelt optimaliseres med dagens smartkontroller. I tillegg blir montørene stadig dyktigere innen elektrisk teknologi, samt at de blir bedre kjent med smartkontroll-systemene."

Se alle våre elektriske varmeløsninger