• Bedre integrering
  • Insights
  • Produktinformasjon

Viktigheten av effektive kjølesystemer for termisk komfort

I et forsøk på å begrense klimaendringene tenker vi nytt om bygningene våre; hvordan vi bruker dem, driver dem, varmer opp og kjøler dem osv. Dette er virkelig et must, ettersom klimaendringene påvirker innekomforten og understreker samtidig behovet for å begrense energiforbruket. Derfor må systemene våre tilpasses. Kjølesystemer er et godt eksempel ettersom behovet for kjøling øker over hele verden på grunn av stigende temperaturer og hyppigere varmebølger. Å forstå hvordan vi kan kjøle ned bygningene våre effektivt vil hjelpe oss med å skape sunnere, mer komfortable inneklimaer og optimalisere energieffektiviteten.
Effektive kjølesystemer for termisk komfort

Hvor viktig er et riktig termisk klima?

For at folk skal føle seg vel i alle miljøer; hjemme, på kontoret , på skolen , på hotellet osv, må inneklimaet oppleves som behagelig. Når vi føler oss for varme eller for kalde, reagerer kroppen vår og det kan oppstå både fysiske og psykiske problemer. For høy temperatur kan for eksempel påvirke evnen til å lære og konsentrere seg på skolen eller på arbeidsplassen. Fysiske effekter omfatter for eksempel økt risiko for kardiovaskulære sykdommer. Hvis det derimot er for kaldt, er vi mer utsatt for å få sykdommer og oppleve svekket finmotorikk. Lav innetemperatur kan også være forbundet med økt blodtrykk, astmasymptomer, psykisk sykdom samt økt risiko for hjerteinfarkt eller slag. (1)

Det økende behovet for kjølesystemer

Oppvarming av bygninger har hittil vært viktigere. Kombinasjonen av ganske dårlig isolerte bygninger og klimaendringer har imidlertid snudd om på dette. Nå oppleves inneklimaet i økende grad som for varmt om sommeren, og etter hvert som temperaturen fortsetter å stige, forventes dette problemet bare å øke i fremtiden (1). Det må derfor tas større hensyn til utformingen av bygningene våre og implementeringen av kjølesystemer. Dette vil hjelpe oss med å motvirke problemer som dårlig søvnkvalitet og redusert produktivitet, noe som har en tendens til å skape en snøballeffekt i hverdagen.

Hvilke kjølesystemer skal jeg velge for termisk komfort?

Hos Purmo tilbyr vi en rekke vannbårne kjøleløsninger som gir en rekke viktige fordeler. Systemer som er egnet for både oppvarming og kjøling, som for eksempel Vido S2 viftekonvektor eller Aquilo gulvinnbygde viftekonvektor, er svært effektive og eliminerer behovet for å installere en ekstra enhet bare for kjøling. I tillegg er det ingen risiko for trekk, og det er svært enkelt å kontrollere temperaturnøyaktigheten.

Kjølesystemer for termisk komfort i ulike applikasjoner

Når et varme- og/eller kjølesystem integreres, er det viktig å analysere bygningens bruksområde først. Ulike bruksområder krever ulike løsninger. Heliuz panelsystem er for eksempel designet for oppvarming og kjøling av kontorer, skoler, sykehus og boligbygg, der det enkelt kan integreres i ulike interiørstiler. For industrihaller, lagre, idrettshaller og lignende prosjekter er det vannbårne Heliuz Strip-taksystemet en egnet varme- og kjøleløsning.

Aquilo gulvinnbygde viftekonvektorerer ideelle for oppvarming og kjøling av interiører med vinduer fra gulv til tak. Selv om de store vinduene maksimerer mengden naturlig lys og skaper en åpen, luftig følelse, øker de også overflaten som raskt kan kjøles ned om vinteren og varmes opp om sommeren, avhengig av vinduenes U-verdi. Gulvinnbygde viftekonvektorer, som installeres i gulvet foran vinduene, skaper en naturlig barriere som skiller den kalde og varme luften og optimaliserer systemets effektivitet.

Et tredje effektivt kjølesystem er Vido S2 viftekonvektor. I kombinasjon med for eksempel en reversibel varmepumpe eller kjøler kan viftekonvektoren både varme opp og kjøle ned en lang rekke miljøer. Takket være den høye graden av innredningsfleksibilitet er Vido S2 utmerket for oppvarming og kjøling av kontorer og hoteller, men kan også enkelt integreres i private hjem. Vido S2 viftekonvektor er en allsidig løsning som gir nødvendig varme om vinteren og en kjølig bris om sommeren. Målet er å gi et behagelig inneklima hele året, dag og natt.

Et annet, kanskje mindre opplagt bruksområde som egner seg for oppvarming og kjøling med Vido S2, er konferanserom. Disse brukes ofte bare sporadisk og drar derfor nytte av en løsning som muliggjør presis tids- og temperaturkontroll. Vido S2 viftekonvektor kan raskt varme opp og kjøle ned store områder, noe som sikrer inneklimakomfort når det er behov for det og sparer energi.

Uansett om det gjelder nybygg eller renoveringsprosjekter, finnes det alltid et egnet vannbårent kjølesystem. For å sikre optimal ytelse er det viktig å få varme- og kjølesystemet nøyaktig utformet av en spesialist.

Hvis du har spørsmål om våre kjølesystemer eller trenger skreddersydde råd om hvilket kjølesystem som passer best til ditt nybygg- eller renoveringsprosjekt, er det bare å ta kontakt med oss.

Kilder:
1. https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/konsekvenser-samhallet/konsekvenser-halsan/halsokonsekvenser-av-termisk-komfort/