• Ecovadis
  • Vår produksjon
  • Nyheter
  • Bærekraft

EcoVadis gullmedalje for bærekraft – igjen

I en tid der bærekraft er kjernen i forretningsstrategier og den globale bevisstheten om miljøspørsmål øker, er anerkjennelse for å leve opp til bærekraftsstandarder både en ære og en nødvendighet.
EcoGuld för Purmo Sweden 2024

EcoVadis-medaljene tildeles etter en omfattende vurdering av selskapets bærekraftsarbeid på fire hovedområder: miljø, menneskerettigheter, etikk og bærekraftig innkjøp. Denne prosessen involverer en grundig gjennomgang av selskapets retningslinjer, tiltak og resultater av eksterne interessenter og tredjepartseksperter.

 

I Markaryd, Sverige, utvikler og produserer vi produkter som termostater, ventiler, manifolder og styreenheter. Fabrikken ble tildelt EcoVadis gullmedalje for bærekraft i mars 2024, noe som markerer en andre gullmedalje. Denne prestasjonen er et bevis på vårt engasjement for ikke bare å opprettholde, men også å forbedre vårt arbeid med bærekraft.

 

EcoVadis-vurderingen viser en imponerende poengfordeling på tvers av de ulike bærekraftskriteriene. Med karakterer som 80/100 for miljø, 70/100 for arbeid og menneskerettigheter, 60/100 for etikk og 70/100 for bærekraftige innkjøp, utgjør det en imponerende totalpoengsum på 72/100. Denne poengsummen plasserer Purmo Sweden i den 95. percentilgruppen, som er blant de øverste 5 % av selskapene vurdert av EcoVadis de siste 12 månedene.

 

Det er verdt å nevne at EcoVadis-vurderingen for 2024 innebar noen endringer i prosessen og økt kompleksitet. Til tross for dette klarte Purmo Sweden nok en gang å vise sitt engasjement og sikre seg en gullmedalje. Resultatet viser selskapets kontinuerlige streben etter forbedring og bærekraft.

 

Les mer om Purmos arbeid med bærekraft