• Redusere fotavtrykket
  • Vår produksjon
  • Paula Bear
  • Nyheter

Vi er stolte over å kunne rapportere en energibesparelse på 25% for radiatorproduksjonen vår

Med produktene og løsningene våre har vi som mål å bidra til å redusere energiforbruket som kreves for å varme opp og kjøle ned bygningsmassen vår. Et annet mål vi har satt oss, er å produsere disse produktene og løsningene på en mest mulig miljøvennlig måte. Vi er derfor stolte over å kunne rapportere en 25 % reduksjon i energiforbruket for produksjonen av radiatorer ved fabrikken vår i Meiningen i Tyskland.
Radiatorproduksjon lasersveising Purmo Meiningen

Forbedringer i radiatorproduksjonen vår

Denne måloppnåelsen er resultatet av mange prosjekter fordelt over mange prosesser. Innen maling og etterbehandling har Meiningen-fabrikken forbedret maskinisolasjonen, optimalisert ovnstiden og installert utstyr som fungerer ved lavere temperaturer. Andre steder i produksjonen er det investert i bedre lasersveiseutstyr, og ytterligere investeringer er planlagt for fremtiden. Det er også gjort omfattende arbeid med å avdekke lekkasjer av trykkluft, fordi trykkluft utgjør ca. 20 % av anleggets strømbehov. Dette alene står for 3 % av besparelsene.

Radiatorproduksjon og det store bildet

Siden 80 % av miljøpåvirkningen fra mange av produktene våre skjer før de forlater fabrikkene, er vi glade for å se at de kontinuerlige investeringene våre gir et meningsfullt resultat.
Christian Richter, fabrikksjef i Meiningen, sier: «Vi er svært stolte over besparelsene vi klarte å realisere i radiatorproduksjonen vår. Energireduksjon er naturligvis gode nyheter for virksomheten vår, men også gode nyheter i bredere forstand. Den nye lasersveisemodulen sparer alene den samme energimengden hver 5. dag som et gjennomsnittlig tysk hjem bruker i løpet av ett år. Alt vi kan bidra med for å redusere energiforbruket, er gode nyheter.»

Lær mer om engasjementet vårt for en mer bærekraftig fremtid