Vandbåren varme

Vandbåren varme er en form for opvarmning, der opvarmer huse og ejendomme ved hjælp af opvarmet vand, der cirkulerer i et lukket rørsystem til radiatorer eller gulvvarme. Olie- eller trækedler, varmevekslere til fjernvarme, stenopvarmning eller geotermisk varme kan alle fungere som en varmekilde for den vandbårne varme. Varmekilden til opvarmning af vandet kan ændres efter ønske og alt efter, hvad der passer bedst til det pågældende hjem. Opvarmningsformen har derfor fordelen af at være et miljøvenligt energisystem, men hvor installationsomkostningerne er lidt højere end for f.eks. direktevirkende elektrisk opvarmning.

Skift til vandbåren varme

Ved at konvertere til vandbåren varme, dvs. et vandbåret varmesystem med en varmepumpe, får du op til tre gange lavere energiomkostninger. Dette er på ingen måde det eneste positive, men der er også en række andre fordele ved opvarmning fra en vandbåren radiator. Nedenfor finder du flere stillinger, der beskæftiger sig med vandbåren varme i renovering, indretning og en række andre sammenhænge.

Den rette opvarmning ved nybygning af boligblokke

Lavenergihuse stiller højere krav til opvarmnings- og ventilationsløsningen i boligblokke.

Energieffektivitet
Vandbåren varme
Elvarme
Radiatorer
Håndklædetørrer

Serietilsluttede konvektorer

Vi bliver ofte spurgt om, hvorvidt Purmos radiatorer og konvektorer, kan sammenkobles diagonalt i serietilslutning. F.eks. Om man vil koble to konvektorer sammen med én lang. Fremløbet ligger i den ene side af rummet, mens returløbet ligger i den anden. Hvordan gør man, og hvilke produkter skal man bruge?

Produkt info
Vandbåren varme
Radiatorer

Forebyg kuldenedfald foran store vinduer i offentlige miljøer

Varmeafgivelsen afhænger i høj grad af lufthastigheden omkring os, og blot en lille forøgelse af lufthastigheden øger varmeafgivelsen fra kroppen betydeligt. Høje lufthastigheder kan skyldes kuldenedfald fra f.eks. vinduer eller kolde gulve og vægge.

Referencer
Vandbåren varme
Radiatorer

Hygiejneradiatorer på sygehuset Malms

Purmo Hygiene er blevet installeret på sygehuset i Malm. Purmo Hygiene er forsynet med hygiejnecertifikat og passer perfekt i miljøer med høje hygiejnekrav.

Referencer
Vandbåren varme
Renovering

Det nye børnesygehus i Helsingfors varmes op

Opførelsen af det nye børnesygehus i Helsingfors er i fuld gang, og de fleste radiatorer og gulvvarmekvadratmeter fra Purmo er allerede på plads.

Referencer
Anvendelsesområder
Hospital
Vandbåren varme
Radiatorer

Konvertering af el til vandbåren energi i kirke

Konvertering af el til et vandbårent varmesystem i Kronoby Kirke blev gennemført i efteråret 2016. Montering af Purmo-radiatorerne blev påbegyndt den 3. oktober, og alt var klart før første søndag i advent.

Referencer
Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer
Renovering

Spar energi med lavtemperaturradiatorer i nybyggerier

Kombineret drift med lavtemperaturradiatorer i nybyggeri viser at Ulow E2 kan anvendes meget økonomisk i monovalent drift.

Energieffektivitet
Produkt info
Vandbåren varme
Radiatorer

Kan det betale sig at udskifte radiatorer i forbindelse med rørrenovering?

Radiatorer er slidstærke og har derfor lang levetid. I de fleste lejligheder er der udskiftet inventar og vægbeklædning flere gange uden at udskifte radiatorer i forbindelse med rørrenovering. I lighed med møbler opstår der også behov for udskiftning af radiatorer. Nye radiatorer frisker interiøret op og trivslen i boligen får ligeledes et løft opad.

Dimensionering
Energieffektivitet
Vandbåren varme
Radiatorer
Renovering
Beboelsesejendom

Fordele med lavtemperaturradiator Ulow E2

Ulow E2 lavtemperaturradiatorer med E2-teknik virkeliggør et unikt produktkoncept, der muliggør en effektiv, økonomisk og æstetisk varmeafgivelse med lave temperaturer.

Produkt info
Vandbåren varme
Radiatorer

Forvarmet luftindtag forbedrer varmepumpens ydeevne

Forvarmet luftindtag forbedrer varmepumpens ydeevne. Det som sker, når man forvarmer luftindtaget via en luftindtagsradiator er, at man kan udnytte lavere temperaturer i varmesystemet takket være radiatorens øgede effektivitet, hvilket øger varmepumpens ydeevne.

Energieffektivitet
Radiatorer
Produkt info
Vandbåren varme

Kombiner gulvvarme og håndklædetørrer i projekter


Gulvvarme og håndklædetørrere kan udmærket kombineres i projekter. I Helsingfors planlægges på bedste vis et nyt hotel i moderne stil.

Håndklædetørrer
Hotell
Vandbåren varme

Blæserradiator for lavtemperatursystemer

Ulow E2 er specielt udformet til at fungere med lavere systemtemperaturer, og til at producere høje effekter. Den innovative E2-teknik anvendes til automatisk at kunne veksle mellem statisk og dynamisk funktion i samme varmeløsning. Statisk funktion indebærer, at blæserradiatoren Ulow E2 virker som en traditionel radiator, mens de indbyggede blæsere aktiveres ved dynamisk drift, hvilket forbedrer varmeafgivelsen i betydelig grad.

Radiatorer
Vandbåren varme
Produkt info
Energieffektivitet

Purmo skifter fra Oventrop til Danfoss ventilindsatse

Purmo skifter fra Oventrop til Danfoss ventilindsatse i alle deres radiatorer med ventilsystem

Produkt info
Radiatorer
Vandbåren varme