Kvalitet

Vi og vores partnere er stolte over vores produkter, kundeservice og omsorg for miljøet. For at bevare den høje kvalitet, arbejder vi kontinuerligt inden for de accepterede kvalitetsstandarder på alle funktionstrin og i alle faser.

I 90'erne begyndte vi at implementere et integreret kvalitets- og miljøstyringssystem. Dette system er baseret på kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001, som er tildelt os af British Standards Institution og TUV-Rheinland.

De accepterede standarder anvender en procestilgang, der er baseret på Deming-cyklussen: Planlægge – Udføre – Kontrollere – Handle.

Denne tilgang letter foranalysen af alle stadier og funktionstrin i vores virksomhed, lige fra produktionsprocesser og logistik til salg og support. Rækkefølgen og den indbyrdes sammenhæng i hvert funktionstrin er klart defineret, og de anvendte separate processer er integreret med hinanden – en proces, der resulterer i det næste, og som leverer information og produkter til hinanden.

Specifikke kriterier og evalueringsmetoder sikrer deres effektive gennemførelse og tilsyn. For at kunne overvåge disse processer er der sikret adgang til passende udstyr og oplysninger.

De accepterede standarder pålægger også en bestemt metode for dokumentationsfunktionalitet i vores virksomhed. Dokumentation kan fremstilles i enhver form og på ethvert medie, men skal have en passende opbygning. Dokumenter skal godkendes, og deres aktuelle versioner skal gøres tilgængelige via f.eks. virksomhedens intranet.

CE-mærkning

Alle Purmo radiatorer og konvektorer er CE-mærket i henhold til den harmoniserede standard EN442.

EN 442-standarden består af to forskellige hovedområder:

1. Tekniske krav og specifikationer.
2. Test- og målemetoder samt vurdering af kravopfyldelse.

Garanti

Vores radiatorer er garanteret i en periode på 10 år * fra købsdatoen mod alle fabrikationsfejl, når de bruges under normale forhold og til et varmesystem med varmt vand.