Vores medarbejdere og samfund

Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes og lokalsamfundenes trivsel. De er kernen i den måde, vi driver forretning på. Under hensyntagen til lokale behov sigter vi mod at skabe en reel social og miljømæssig påvirkning.

Vores medarbejdere og samfund

Purmo er mere end de produkter, vi producerer, og de indeklimaløsninger, vi tilbyder. Purmo handler også om de mennesker, der holder vores virksomhed kørende hver dag. Derfor beder vi vores medarbejdere om at engagere sig i bæredygtige løsninger inden for alle områder af deres arbejde. Til gengæld forpligter vi os til at sikre deres fremtidsudsigter, trivsel og glæde.

Vi er også en del af de samfund, vi opererer i, og hvor vores løsninger leveres. Vi interesserer os for disse samfund og støtter dem aktivt ved at dedikere vores tid, produkter og tjenester.


Det er vores fem forpligtelser over for vores medarbejdere og vores samfund over hele verden:

 1. Mangfoldighed, lighed og inklusion
  Hos Purmo mener vi, at en sund virksomhed er både mangfoldig og inkluderende. Derfor øger vi aktivt antallet af kvinder i vores toplederstillinger, fjerner lønforskelle og skaber en arbejdskultur uden diskrimination.

 2. Engagement på arbejdspladsen
  Medarbejdernes input og involvering har gjort os i stand til at implementere programmer, der fokuserer på intern kommunikation og feedback, læring og udvikling samt sundhed og trivsel. Vi måler løbende medarbejdernes engagement for at sikre et sundt samarbejde mellem alle jobniveauer og en følelse af at høre til.

 3. Opkvalificering af medarbejdere
  For at nå vores ambitioner skal vores medarbejdere være fremtidsorienterede og tilstrækkeligt uddannede. Derfor deltager alle medarbejdere i relevante opkvalificerings- og efteruddannelsesprogrammer. Derudover har vi skabt en Sustainability Ideas Challenge for at udnytte vores medarbejderes viden og indsigt til at generere bæredygtige idéer af enhver art i hele virksomheden.

 4. Sundhed og sikkerhed
  Selvom vi er klar over, at produktionsanlæg har en højere risiko for ulykker, har vi et mål om nul ulykker i hele koncernen. Vores sundheds- og sikkerhedsstrategi er baseret på en compliance-first tilgang for at beskytte vores medarbejdere. Vores uddannelse foregår løbende, og vores overvågnings- og rapporteringssystem registrerer sikkerhedshændelser og observationer for at sikre, at der hele tiden er fokus på det.

 5. Samfundsengagement
  Energimangel forhindrer mange i at nyde indeklimakomfort. Vi støtter de mest sårbare mennesker i de områder, hvor vi opererer, så de kan blive mere klimaresistente. Det gør vi ved at donere vores tid samt de produkter og tjenester, der kan gøre mest gavn. Derudover engagerer vi os målrettet i frivilligt arbejde og velgørenhed.
Frivillige

Vores teams er frivillige med et smil

Teammedlemmer fra vores Benelux-afdeling har flere gange brugt deres tid på frivilligt arbejde hos De Wroeter, en lokal organisation, der støtter mennesker, der har svært ved at finde deres plads på det traditionelle arbejdsmarked.

30 træer til vores 30 års jubilæum

2022 markerede 30-års jubilæet for Purmos aktiviteter i Polen. For at fejre det besluttede vores medarbejdere at plante 30 træer langs den nye cykelsti i Rybnik, hvor Purmos største og mest moderne radiatorfabrik ligger.

Træplantning
Juletid er gavetid

Julen er gavernes tid

Julen er det perfekte tidspunkt til at gøre lidt ekstra. I år har kollegerne fra vores svenske afdeling besluttet, at deres julegave går til organisationen "Min Stora Dag", som betyder "Min særlige dag".

Vores 10 forpligtelser

Vi har etableret disse 10 forpligtelser som vores referencepunkter på vores rejse mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Emissioner og energi – Purmo Ressourceeffektivitet og affald – Purmo Ansvarligt indkøb – Purmo Klimaintelligente valg – Purmo Cirkularitet og bortskaffelse – Purmo
Mangfoldighed, lighed og inklusion – Purmo Engagement på arbejdspladsen – Purmo Opkvalificering af medarbejdere – Purmo Sundhed og sikkerhed – Purmo Samfundsengagement – Purmo