Skoleopvarmning og ventilation

For uddannelser har det vist sig, at et godt indeklima har en positiv effekt på indlæringen.
På skoler, universiteter og andre undervisningssteder er det vigtigt, at varme- og køleløsningerne er støjsvage og energieffektive, samt at de har hurtige og pålidelige termostatregulatorer.

Ud over opvarmning og køling er det også meget vigtigt med ordentlig ventilation i skolerne. Hver person har brug for 4 liter frisk luft i sekundet. Ved at installere lufttætte vinduer prøver vi at minimere varmetabet og samtidig spare på de høje varmeomkostninger. Men det koster også noget at have en lufttæt bygning, da vi ofte mangler frisk luft. Det intensiveres især i mange ældre skolebygninger, der er afhængige af såkaldt naturlig ventilation, det vil sige at åbne vinduet. 

Fakta

Undervisning i lokaler, der er for varme eller for kolde, kan påvirke indlæringen.

Løsninger

Udviklingen i klimaet og tendensen i retning af energibesparelser har også indflydelse på klimasystemerne i skolerne. En varmeløsning til en skole skal være velegnet til både sommer- og vinterbrug. Men det er vigtigt at skelne mellem opførelse af nye skolebygninger og omstrukturering eller lovmæssig tilpasning af eksisterende skolebygninger.
Skole, Munkkiniemi, Ramo

Opførelse af nye skolebygninger

I forbindelse med en ny bygning er løsningen ofte vandbaserede radiatorer for at sikre en hurtig reaktion på de varierende varmebehov. Dette er også den anbefalede løsning. Desuden installeres strålevarme- og kølesystemer, i de fleste tilfælde i gulvet, afhængigt af bygningstypen.  

Hvis der er tale om en ny bygning, skal luftudskiftningen foretages med et kanalsystem og en forholdsvis højeffektiv enhed til varmegenvinding. Dette system sikrer, at energien (varmt om vinteren og koldt om sommeren) i den udgående luft overføres til indsugningsluften via tynde membraner, der forhindrer de to luftstrømme i at blive blandet.

Renovering af eksisterende skolebygninger

Det er ikke altid nemt at finde egnede tekniske løsninger til renovering af gamle skolebygninger. Den arkitektur, der blev brugt for mange årtier siden, lever ikke op til nutidens krav. Derfor er du ofte nødt til at lede efter specialløsninger.

Interview med en ekspert

Luca Ceriscioli, regionspræsident, Marche (Italien)

Emmeti (et kommercielt varemærke tilhørende Purmo Group) spillede en aktiv rolle i ombygningsarbejdet i børnehaven Benedetto Costa, der blev ramt af et alvorligt jordskælv i 2016.

Smilet hos de børn, der gik på den nye børnehaveskole "Benedetto Costa" i Sarnano, var det bedste billede til at vise normaliteten og fortælle om styrken i et skadet samfund, der rejser sig igen og igen. Indvielsen af skolen, gul som solen, var et smukt øjeblik, der viste, hvordan det var muligt at bygge op igen og vende tilbage til livet trods endeløse vanskeligheder. Man startede symbolsk med et af de mest elskede steder, dedikeret til de unge generationer, som det bankende hjerte i lokalsamfundets liv.  Skolebygningen blev opført på rekordtid og tjente som referencemodel for offentlige arbejder. Den er designet ud fra avancerede antiseismiske kriterier på en bæredygtig måde set fra et miljømæssigt synspunkt, og energimæssigt er den et eksempel på selvforsyning.