Miljø akkrediteringer

For at bekræfte vores engagement i en bæredygtig fremtid indsamler vi en række fremtrædende miljøakkrediteringer. De vil bevise over for vores interessenter, at vi ikke kun stræber efter at innovere vores produkter og forbedre deres miljømæssige resultater, men at vores fokus på bæredygtighed gennemsyrer hele vores drift og er blevet en del af vores virksomheds DNA.

Miljøvaredeklaration

Miljøvaredeklaration (EPD)

Miljøvaredeklarationer eller EPD'er giver sammenlignelige, objektive og tredjepartsverificerede data vedrørende et produkts miljømæssige egenskaber.

EcoVadis

EcoVadis er den universelle udbyder af bæredygtighedsvurderinger. Ved at blive vurderet kan vi nemt vise vores interessenter de givne bæredygtighedsresultater.

EcoVadis

Vores 10 forpligtelser

Vi har etableret disse 10 forpligtelser som vores referencepunkter på vores rejse mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Emissioner og energi – Purmo Ressourceeffektivitet og affald – Purmo Ansvarligt indkøb – Purmo Klimaintelligente valg – Purmo Cirkularitet og bortskaffelse – Purmo
Mangfoldighed, lighed og inklusion – Purmo Engagement på arbejdspladsen – Purmo Opkvalificering af medarbejdere – Purmo Sundhed og sikkerhed – Purmo Samfundsengagement – Purmo