Vi er glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Denne side indeholder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Purmo Group Oy Ab (herefter “Purmo Group” eller “vi”)
Virksomheds-id: 2908416-4
Postadresse: PL 115, 00121 Helsinki

Indsamling, formål og retsgrundlag for behandling

Vi behandler dine personoplysninger til flere formål. Nedenfor beskriver vi de oplysninger, vi behandler, og årsagerne til behandlingen.

Markedsføringsregister

Vi indsamler dine personoplysninger til markedsføringsformål. De data, vi indsamler, indeholder følgende:

  • navn
  • kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
  • kategoriseringsdata (f.eks. forbud mod markedsføring, deltagelse i og feedback om arrangementer, personlige interesser).


Vi behandler sådanne oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbreve, invitationer, oplysninger om vores virksomhed og anden markedsføringskommunikation.

Databehandling i dette tilfælde er baseret på vores berettigede og legitime interesse i at kommunikere og markedsføre vores ydelser for at fremme vores forretning.

Webstedbesøgende

Vi indsamler dine personoplysninger, når du besøger vores websted. De data, vi indsamler, indeholder følgende:

  • IP-adresse
  • Cookie-oplysninger

Vores websted gemmer cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på din enhed via en webbrowser. Ved at bruge cookies kan vi tilbyde brugerne af vores websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Du kan indstille din browser til ikke at gemme cookies, der sendes af websteder, eller til at bede om dit samtykke, før du gemmer cookies. Desuden kan cookies, der allerede er gemt, til enhver tid slettes via en webbrowser. Dette er muligt i alle populære webbrowsere. Hvis du deaktiverer indstillingen for cookies i den anvendte webbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted er fuldt anvendelige. Nedenfor finder du yderligere oplysninger om Google Analytics' brug af cookies.

Vi bruger dine personoplysninger til at levere indholdet på vores websted korrekt og til at optimere indholdet på vores websted. Behandlingen af personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at sikre funktionaliteten, sikkerheden og udviklingen af vores websted.

Vores websted indeholder oplysninger, som giver dig mulighed for at kontakte os. Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, du overfører til os, automatisk. Hvis du udfylder kontaktformularen, indsamler vi dine kontaktoplysninger og andre oplysninger, som du giver os i din meddelelse til os. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at besvare dine kontaktanmodninger og kommunikere med dig. Hvis vi ikke indsamler dine personoplysninger under vores interaktion med dig, er vi ikke i stand til at behandle dine anmodninger.

Den registreredes rettigheder

a) Ret til indsigt:
Du har ret til at gennemse de data, vi har indsamlet om dig. Vi kan afvise en sådan anmodning af lovmæssige årsager. Udnyttelse af denne ret er generelt gratis.

b) Ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling:
Du har ret til at anmode om, at vi retter fejlbehæftede data om dig. Du kan også anmode om, at vi sletter visse oplysninger om dig, eller anmode om, at behandlingen begrænses af lovmæssige årsager.

c) Ret til dataportabilitet:
I det omfang, du har givet os oplysninger, som behandles på grundlag af dit samtykke, er du berettiget til at indhente sådanne oplysninger primært i et maskinlæsbart format og er berettiget til at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

d) Ret til indsigelse:
Du har ret til, baseret på din særlige situation, at gøre indsigelse mod profilering og anden behandling i situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesser.

e) Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed:
Du har ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du mener, at vi ikke har overholdt de databeskyttelsesregler, der gælder for vores aktiviteter.

f) Ret til at trække samtykket tilbage:
Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Almindelige kilder til personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, når du bruger vores websted.

Når vi behandler dine data til markedsførings- og kommunikationsformål, indsamles dataene hovedsageligt fra dig selv eller dine repræsentanter eller fra din arbejdsgiver, foreningen eller handelsregistret eller andre offentlige kilder.

Almindelig offentliggørelse af data

Som udgangspunkt videregiver vi ikke oplysninger til tredjeparter. Oplysningerne kan dog tilgås af tredjeparter, der leverer tjenester til os. Vi anvender aftaler for at sikre, at disse parter ikke behandler personoplysninger på nogen anden måde end i overensstemmelse med instruktioner udstedt af os og denne privatlivspolitik. Med hensyn til de data, der vedrører brugen af vores websted, kan vi fra tid til anden videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere af de analyseværktøjer, der anvendes på vores websted.

Overførsel af data uden for EU eller EØS
Persondata kan overføres uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og de grænser, der er fastsat heri.

Principper for registersikkerhed
Vi anvender forskellige tekniske og organisatoriske metoder og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt niveau af datasikkerhed. Derudover begrænser vi vores medarbejderes adgang til data ved hjælp af rollebaserede adgangsrettigheder.

Periode, hvor personoplysningerne vil blive gemt
Vi gennemgår regelmæssigt personoplysningerne i vores systemer. Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med opbevaringen, eller i det omfang det er tilladt ved lov, som den dataansvarlige er underlagt. Med hensyn til dataene i vores markedsføringsregister bliver dine personoplysninger gjort passive, når der er gået to år fra din seneste kontakt med os. De passive oplysninger vil blive fjernet efter endnu et år, medmindre du har kontaktet os.

Eksistensen af automatiseret beslutningstagning
Vi bruger ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Tredjepart

CloudFlare (CDN)
På dette websted bruger vi Cloudflare CDN (Content Distribution Network) fra Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare tilbyder gode resultater på verdensplan via det interne CDN (Content Distribution Network) og yderligere sikkerhed mod DDoS-angreb. Alle data, der overføres til eller fra dette websted, passerer det verdensomspændende netværk tilhørende CloudFlare, Inc. Dataene bufferes, og adgang bliver logget. Herved anvendes løbende det nærmeste datacenter.

CloudFlare driver også datacentre uden for EU. Ifølge CloudFlare slettes de cachelagrede data normalt inden for 4 timer, men senest efter tre dage.

Cloudflare, Inc. med base i USA, er certificeret af EU-U.S. Privacy Shield, som sikrer overholdelse af niveauet for databeskyttelse i EU.

Få flere oplysninger om Cloudflare CDN (Content Distribution Network) og Cloudflares fortrolighedspolitik på: https://www.cloudflare.com/privacyshield/

Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Dette websted bruger programmer, der er beregnet til at spore besøgende og tilbydes af tredjepart. Vi bruger Google Analytics-programmet (med anonymiseringsfunktionen), som er en tjeneste, der tilbydes af virksomheden Google, Inc. De oplysninger, der genereres af sporing af besøgende, hjælper os med at udvikle vores websted. For at implementere sporing bruger Google Analytics cookies, som vores websted genkender din computer med, når du vender tilbage til dette websted og gennemser det. De oplysninger, der lagres i cookies, er anonyme, og de omfatter blandt andet antallet af besøgende på vores websted, det websted, hvorfra de kommer, og de dele af vores websted, de besøger. Du kan indstille din browser til ikke at gemme cookies, der sendes af websteder, eller til at bede om dit samtykke, før du gemmer cookies.

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores databeskyttelsespolitikker eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte [email protected].
Juridisk meddelelse

Purmo Group Oy Ab (herefter "Purmo Group" eller “vi”) vedligeholder dette websted af hensyn til information til og kommunikation med dig. Ved at gå ind på dette websted accepterer du Finlands love uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og følgende vilkår og betingelser gælder for din brug af webstedet.

1. Alt materiale på webstedet tilhører Purmo Group og/eller virksomhedens licensgivere og er beskyttet af copyright, varemærke, handelsnavn og andre ejendomsrettigheder og love. [Det er tilladt at anvende materialet i billedbanken og printbare logoer til journalistiske og pædagogiske formål under forudsætning af, at kilden oplyses ved brug af disse.] Sider kan også vises, gennemses og udskrives til personlig og ikke-kommerciel brug for brugeren og kan sendes via e-mail til andre personer. Enhver anden brug af materialerne skal aftales med Purmo Group.

2. Purmo Group fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af din brug af dette websted og/eller materialer og links, der er indeholdt i dette websted, bortset fra forpligtelser, der er fastsat i den obligatoriske lovgivning.

3. Purmo Group tilstræber på alle måder kun at videregive pålidelige og korrekte oplysninger på sit websted, men garanterer alligevel ikke pålideligheden eller korrektheden af oplysninger, hverken på webstedet eller som kan indhentes via det. Selskabet anvender alle rimelige midler til at forsøge at holde webstedet funktionsdygtigt, men kan ikke holdes ansvarligt for dets tilgængelighed. Selskabet forbeholder sig endvidere ret til løbende at foretage ændringer på webstedet og dets indhold.

4. Webstedet beskriver produkter og/eller serviceydelser, der generelt kan købes i Europa, men som muligvis ikke er tilgængelige i dit land eller på din lokalitet. Du bør derfor kontakte Purmo Group for at få oplyst specifik produkt-/servicetilgængelighed på din lokalitet.

5. Webstedet kan indeholde links til andre websteder, der ejes eller vedligeholdes af tredjepart. Purmo Group er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant websted. Når der skiftes til disse, åbner tjenesten webstedet for tredjepart i et nyt browservindue, og brugeren skal undersøge og godkende eventuelle betingelser for brug af dem, før brugeren begynder at bruge dem på egen risiko. Purmo Group kan levere links på dette websted til andre websteder, men medtagelsen af sådanne links er kun af bekvemmelighedshensyn og skal ikke fortolkes som en godkendelse af ejeren/sponsoren af webstedet eller webstedets indhold. Purmo Group påtager sig intet ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder, selvom Purmo Group med bestemthed kun har til formål at levere links til websteder, der vides at være pålidelige kilder.