Vertikale radiatorer

Vertikale radiatorer

Vertikale radiatorer er radiatorer, der er egnede til lukkede varmeanlæg. De lodrette panelradiatorer er fremstillet med lodrette konvektionsplader inde i de vandbårne frontpaneler. Montering af en vandret radiator vertikalt betyder et stort varmetab, og derfor bør der altid vælges vertikale radiatorer til lodret montering.