Tag med os på vejen mod en bæredygtig fremtid

Hos Purmo er vi på en rejse mod en bedre fremtid. Vores fremtid, din fremtid og vores planets fremtid. Vi tror på, at vores produktsortiment, vores ekspertise og vores beslutsomhed sætter os i en unik position til at gøre en forskel. Derfor integrerer vi bæredygtighed i alle dele af vores virksomhed. Det er blevet en del af vores virksomheds DNA, så vi sammen med vores interessenter kan få ting til at ske.

Vi har en klar bæredygtighedsstrategi i overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalen. For at få forandringen til at ske og sikre, at den er hurtig, kontinuerlig og meningsfuld, har vi udarbejdet en klar køreplan. Den vil guide os frem mod en bæredygtig fremtid via delmål på 4 fokusområder: vores produktionvores løsningervores medarbejdere og vores samfund. Inden for disse områder er vores ambitioner forbundet med 10 forpligtelser, som igen er forbundet med veldesignede aktiviteter og projekter.
Vores produktion – Purmo

Vi stræber konstant efter at forbedre vores produktions- og leveringsprocesser med fokus på ydeevne og bæredygtighed.


Læs mere
Vores løsninger – Purmo

Vi markedsfører miljøvenlige varme- og køleløsninger, der er nemme at integrere.


Læs mere
Vores medarbejdere og samfund – Purmo

Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes og lokalsamfundenes trivsel. De er kernen i den måde, vi driver forretning på.


Læs mere
Casestudier om bæredygtighed – Purmo

Læs vores casestudier om bæredygtighed og se, hvordan Purmo har påvirket en lang række forskellige projekter.


Læs mere
EPD og EcoVadis – Purmo

Vi præsenterer vores miljømæssige akkreditiver såsom EPD'er og EcoVadis-vurderinger.


Læs mere 
Vi tror – Purmo

Få mere at vide om vores rejse mod en bedre fremtid i vores årlige bæredygtighedsrapport.


Læs mere

Purmos bæredygtighedsstrategi

Som førende leverandør af bæredygtige indeklimaløsninger og serviceydelser hjælper vi med at opvarme og afkøle millioner af bygninger over hele verden. Det giver komfort for mange, men også en masse ansvar. Derfor har vi udarbejdet en plan for bæredygtighed. For en grønnere produktion, bedre løsninger, gladere medarbejdere og stærkere samfund.

Paula Bear. Fordi vi tager ansvar.

På vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid får vi selskab af Paula Bear. Paula repræsenterer vores engagement i en grønnere og renere produktion, vores ambition om at tilbyde bæredygtige indeklimaløsninger og vores omsorg for vores medarbejdere og de samfund vi opererer i.


Vores 10 forpligtelser

Vi har etableret disse 10 forpligtelser som vores referencepunkter på vores rejse mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Emissioner og energi – Purmo Ressourceeffektivitet og affald – Purmo Ansvarligt indkøb – Purmo Klimaintelligente valg – Purmo Cirkularitet og bortskaffelse – Purmo
Mangfoldighed, lighed og inklusion – Purmo Engagement på arbejdspladsen – Purmo Opkvalificering af medarbejdere – Purmo Sundhed og sikkerhed – Purmo Samfundsengagement – Purmo

Purmos årlige bæredygtigheds-rapport

Perfekt indeklima bør ikke koste klodens klima.