Miljøvaredeklarationer

Miljøvaredeklarationer eller EPD'er giver sammenlignelige, objektive og tredjepartsverificerede data vedrørende et produkts miljømæssige egenskaber.

Europæiske politikker fokuserer i stigende grad på produkters miljøpåvirkning. Denne påvirkning er med rette blevet en vigtig faktor i beslutningsprocessen, da mennesker og virksomheder ønsker at forstå, hvordan de produkter, de køber, påvirker miljøet. Miljøvaredeklarationer eller EPD'er er et fantastisk værktøj hertil, da de hjælper med at træffe mere bevidste valg.

Miljøvaredeklaration

En EPD dækker alle faser i produktets livscyklus og giver gennemsigtige, objektive og tredjepartsverificerede data vedrørende et produkts miljømæssige ydeevne. Ved hjælp af dedikeret software er vi i stand til at foretage pålidelige livscyklusvurderingsberegninger for alle vores produkter, som derefter konverteres til EPD-certifikater, efter at oplysningerne er blevet verificeret af et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan.

EPD'er for Purmos varme- og køleprodukter

Vores mål er at levere et EPD-certifikat som standard for alle vores nye produkter, der lanceres fra 2025 og fremefter. I mellemtiden arbejder vi hårdt bag kulisserne på at indsamle EPD'er for vores eksisterende produkter. For eksempel findes der i øjeblikket miljøvaredeklarationer for vores 33 mm stålpanelradiatorer, PE-RT- og PE-Xc-rør. Disse kan downloades fra EPD Hub-biblioteket. Selvom udvikling af en EPD er en proces, der kræver tid og ressourcer, forbliver vi engagerede i disse miljøcertificeringer og vil regelmæssigt opdatere vores liste over certificerede produkter.

Vores 10 forpligtelser

Vi har etableret disse 10 forpligtelser som vores referencepunkter på vores rejse mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Emissioner og energi – Purmo Ressourceeffektivitet og affald – Purmo Ansvarligt indkøb – Purmo Klimaintelligente valg – Purmo Cirkularitet og bortskaffelse – Purmo
Mangfoldighed, lighed og inklusion – Purmo Engagement på arbejdspladsen – Purmo Opkvalificering af medarbejdere – Purmo Sundhed og sikkerhed – Purmo Samfundsengagement – Purmo