Monoblocco
Forbindelser og forbindelser

Monoblocco

Tekniske specifikationer
Højder [mm] 0; 35
Bredder [mm] 0; 35