Boligopvarmning og -køling

I store beboelsesejendomme kan varme- og kølesystemerne bruge store mængder energi. Men i dag behøver det ikke at være tilfældet.
Efterspørgslen efter mere energieffektive og miljøvenlige varme- og køleløsninger til boliger er stigende og vil kun fortsætte med at vokse. Beboerne er også ivrige efter at minimere husholdningsbudgettet og gøre deres hjem mere effektive og billigere at drive. Hver enkelt søger den komfort, der passer bedst til vedkommendes behov og livsstilsvaner. Men når det drejer sig om varmeinstallationer i store lejlighedskomplekser, er der behov for en form for synergi mellem de forskellige lejligheder. Det øger ikke kun effektiviteten under bygningens opførelse, men også når den bruges. Derfor er det vigtigt for rådgiverne at tænke grundigt over ét system til hele bygningen, der kan opfylde alle behov.

Derudover sker der store ændringer i opvarmnings- og kølesystemer til boliger. Brugere i dag har brug for:

  • behagelige og sunde miljøer med større fokus på både miljøkomfort og luftkvalitet,
  • systemer, der er effektive og billigere at bruge, så man kan reducere sin energiregning,
  • systemer, der respekterer miljøet ved at give mindre forurening og sænke mængden af CO2, der udledes fra din bygning,
  • systemer, der er enkle og funktionelle, og som giver brugerne mulighed for at styre deres bygning, også når de er på farten.

Hver enkelt søger den komfort, der passer bedst til vedkommendes behov og livsstilsvaner.

Løsninger

Det brede udvalg af Purmo-produkter opfylder behovene på dette marked, herunder centraliserede og autonome produktions- og styringssystemer med både konvektive og strålingsbaserede varmeudledningssystemer.
Forbedre effektiviteten


Dette sortiment indeholder mange miljøvenlige produkter, herunder varmepumper, der kan bruges både i autonome systemer og i centraliserede systemer. Denne teknologi har gjort det muligt at reducere CO2-udledningen med mere end 30 % sammenlignet med andre produktionssystemer, og samtidig er det muligt at gøre din energiregning mindre. Lejligheder bruges forskelligt, og derfor kan varmeudledningssystemet også variere meget.

Hvis der er tale om lejligheder med næsten konstant brug af varme, vil det mest effektive system med bedste komfort sandsynligvis være et radiatorsystem, men hvisbygningerne ikke bruges hele tiden, f.eks. sommerhuse, kan der være behov for et system, der tillader hurtigere opsætning f.eks. ventilationskonvektorer.

I styrings- og kontrolsystemerne i centraliserede systemer er varmemåling afgørende, så det er muligt for hver enkelt lejlighed at kontrollere sit forbrug.
Purmo er meget opmærksom på brugernes privatliv og leverer certificerede målesystemer, der kun giver lejlighedens bruger og administrator adgang til aflæsning af lejlighedens forbrug.


Fakta

Optimering af den hydroniske distribution i et eksisterende system kan i gennemsnit reducere energiforbruget med op til 30%.

Interview med en ekspert

Cristiano Montagner, teknisk salgschef, Italien

I de senere år er der sket store ændringer i den italienske lovgivning, hvor der lægges stor vægt på bygningernes forbrug, på isoleringen og på systemerne. Alle disse elementer defineres i design- og planlægningsfasen, og derfor er de valg, der træffes i denne del af byggeprocessen, afgørende. 

Hvilke ændringer sker der på markedet på grund af de nye regler?

Hvis brugeren tidligere kun vurderede en bygning for dens beliggenhed og type, er brugere, der overvejer køb af en bygning, i dag også opmærksomme på energimærket (EM). Lige fra designfasen til byggefasen betyder det, at der er større og større opmærksomhed på de valg, der træffes for at gøre huset mere effektivt både i byggefasen og i de systemer, der indføres.

Hvad har ændret sig i valget af installeret udstyr?

I de senere år har vi for eksempel set ændringer i varmeudledningssystemerne. Der er stigende efterspørgsel efter hurtigt reagerende strålesystemer, fordi de giver stor miljøkomfort og tilpasser sig bedre til temperaturændringer. Inden for varmedannelsen har indførelsen af varmepumper, især de mest effektive systemer, gjort det muligt at reducere bygningers miljøpåvirkning i betydelig grad. Den stigende anvendelse af solcellesystemer gør det også muligt at reducere energiomkostningerne, for eksempel i forbindelse med strålesystemer.