Dynux Termostatisk ventil
Termostatventiler til varme

Dynux Termostatisk ventil

Dynux-termostatventilen anvendes i varme- og kølesystemer.
Dynux kan anvendes som løs ventil eller i form af radiatorkobling indeholdende
lukkefunktion for fremløb og returløb.
Dynux kan udstyres med termostat eller elektrisk aktuator.
Dynux-termostatventilen maks. begrænser flowet og kan justeres trinløst til den ønskede
indstilling.
Ventilen registrerer og kompenserer for differenstryk fra 10 kPa op til 60 kPa og
konstantholder indstillet flow.
Forindstillingen er skjult bag pakdåsen og trinløs.
Dynux passer udmærket i nye systemer, men også i ROT-projekter.
Dynux er støjsvag og kan modstå høje differenstryk, før der er risiko for støj.
For beregning af lydniveau, se diagram.
Dynux er lineær i sit reguleringsområde.
Dynux har en vis selvrensningsfunktion mod mindre forureninger i mediet.
MMA anbefaler filtre af magnettypen for at reducere risikoen for tilstopning
Dynux termostatventilen dimensioneres efter det ønskede flow.
Det indstillede maks. flow holdes hovedsageligt konstant
Hvis trykket er over 10kPa og maks. 60kPa. Til dimensionering af pumpetryk vælges 15 kPa.
Hvis et flow på 20 l/h er for stort til de projekterede radiatorer, skal
systemtemperaturerne ændres, så den mindste radiator i systemet har 20 l/t og den resterende
opnår højere flow. Dette gøres ved at justere Delta T i systemet.
Indstilling af flow foretages bag pakdåsen med forindstillingsnøglen
for Dynux.
Afmonter pakdåsen, og juster med nøglen til det beregnede flow.
Monter pakdåsen igen.

Tekniske specifikationer
Maks. driftstemperatur °C 90
Maks. driftstryk PN10
Materiale Flere materialer
DokumentKategori
Purmo ventiler og termostater Prisliste