Vores produktion

At begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C er en udfordring, vi alle skal tage op. For Purmo betyder det blandt andet, at vi forbedrer den måde, vi fremstiller og leverer vores produkter på, for at forbedre deres ydeevne og genanvendelighed. Det betyder også, at vi ændrer vores produktions- og arbejdsmiljøer over hele verden for at gøre dem renere og grønnere.

Vores produktion

Vores tre forpligtelser inden for produktion er:

  1. Emissioner og energi
    Vi stræber efter at opnå CO2-neutralitet i både vores egne udledninger af drivhusgasser (område 1) og i vores forsyningskæde (område 2 og 3). Dette mål gælder for alle vores fabrikker og arbejdspladser.

  2. Ressourceeffektivitet og affald
    Ud over at finde måder, hvorpå vi kan bruge færre råmaterialer til at fremstille vores produkter, søger vi cirkularitet i vores produktionsprocesser. Derudover eliminerer vi affald til deponering og reducerer vandforbruget. Med hensyn til emballage skifter vi så vidt muligt til genanvendte, genanvendelige eller biologisk nedbrydelige materialer.

  3. Ansvarligt indkøb
    Ved at ændre den måde, vi indkøber materialer på, såsom stål, messing, plast og emballagematerialer, ønsker vi at opnå en grønnere produktions- og leveringsproces. Vi har forpligtet os til en bæredygtig, ansvarlig forsyningskæde, der respekterer vores medarbejderes rettigheder og reducerer vores CO2-udledning.
Tyndere stål

Tyndere stål giver bæredygtighed

Purmo Groups fabrikker søger betydelige materialebesparelser for at opnå en grønnere og mere konkurrencedygtig virksomhed. Ved at forny vores bæredygtige produktionsmetoder kan vi reducere udledningerne pr. produkt uden at gå på kompromis med produktkvaliteten.

Vores 10 forpligtelser

Vi har etableret disse 10 forpligtelser som vores referencepunkter på vores rejse mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Emissioner og energi – Purmo Ressourceeffektivitet og affald – Purmo Ansvarligt indkøb – Purmo Klimaintelligente valg – Purmo Cirkularitet og bortskaffelse – Purmo
Mangfoldighed, lighed og inklusion – Purmo Engagement på arbejdspladsen – Purmo Opkvalificering af medarbejdere – Purmo Sundhed og sikkerhed – Purmo Samfundsengagement – Purmo