• Produkt info
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer

Fordele med lavtemperaturradiator Ulow E2

Ulow E2 lavtemperaturradiatorer med E2-teknik virkeliggør et unikt produktkoncept, der muliggør en effektiv, økonomisk og æstetisk varmeafgivelse med lave temperaturer. Der er mange fordele ved lavtemperaturradiatorer:

 

1. Lavtemperaturkompatibel

Ullow E2 lavtemperaturradiatorer kan uden problemer anvendes ved fremledningstemperaturer under 40°C med moderne samt alle vedvarende energikilder (varmepumpe, solvarme osv.).

2. Intelligent regulering

Det særlige ved Ulow E2 ligger i udrustningen med ventilatorer til den naturlige konvektion i kombination med en intelligent regulering, som helt automatisk veksler mellem statisk og dynamisk drift alt efter driftsforholdene eller brugerens ønsker. Ventilatorerne slås kun til efter behov, da enheden selv ved statisk drift har en høj grundeffekt.

3. Højt besparelsespotentiale

Sammenlignet med de tidligere muligheder på markedet opstår der ved udbytte et stort energibesparingspotentiale gennem en tydelig sænkning af middeltemperaturerne under drift. Med Ulow E2 kan hele opvarmningssystemet drives væsentligt mere energieffektivt.

4. Moderne design

De yderst elegante plane overflader og det futuristisk reducerede formsprog hos Ulow E2 tiltaler indretningsbevidste mennesker, mens de afrundede kanter med bløde linjer udstråler stilfuld harmoni. Med formgivningen med runde huller betræder Purmo helt nye, trendy veje – også det fuldendte, intuitive kontrolpanel med berøringsknapper skiller sig ud.

Ulow E2

Ulow E2 tiltaler personer, som indretter med afrundede kanter og bløde linjer. Det intuitive kontrolpanel med berøringsknapper adskiller sig også. 

5. Meget hurtig varmeafgivelse og kort reaktionstid

Via den høje andel af strålingsvarme og den behovsorienterede konvektionsoptimering med ventilatorer kan Ulow E2 garantere hurtig varmeafgivelse og korte reaktionstider. Om vinteren kan nattesænkningsfaser eller varmetab grundet udluftning kompenseres uden problemer og på kortest mulige tid.

6. Afprøvet teknik med midtertilslutning

I dagens fleksible byggefirma kan man ikke længere se bort fra rørlægning i forvejen. Her kan teknikken med midtertilslutning tilbyde et væsentligt bidrag til mindsket arbejdsindsats ved monteringen samt færre fejl, og muliggør også maksimal frihed ved planlægning og installation.

7. Høj andel af strålingsvarme

Til forskel fra rene konvektorer fremviser Ulow E2 en meget høj andel af strålingsvarme da radiatoren har vandvarmede plader på for- og bagsiden.

8. Ideelt til renovering og nybyggeri

Efter termisk renovering eller installation af en moderne varmekilde er der ideelle forudsætninger for anvendelse af Ulow E2. Ved renovering anbefales udelukkende anvendelse af Ulow E2 lavtemperaturradiatorer, mens man ved nybyggeri bør kombinere med andre varmesystemer.

9. Fleksibel strømtilslutning

For tilslutning af Ulow E2 til strømnettet kan man vælge mellem to forskellige tilslutningsmetoder: tilslutning med stik eller med fast kabeltilslutning. Strømkablets længde kan justeres trinløst.

10. Meget enkel installation

Ulow E2 leveres i form af et tilslutningsklart produkt, og kan installeres ligeså enkelt, effektivt, fleksibelt og økonomisk som en normal radiator. Dette er især vigtigt ved renovering.

11. Systemkompatibel

I kombineret drift til nybyggeri er Ulow E2 pga. de ensartede middeltemperaturer under drift perfekt kompatibel med andre systemer, som afgiver varme ved lave temperaturer, såsom gulvvarme, gulvkonvektorer osv. – anvendelse sammen med varmesystemer med højere temperaturer er muligt.

12. Boligkomfort året rundt

Mens Ulow E2 om vinteren fungerer som lavtemperaturradiator for fuld varmekomfort med høj kontrolkvalitet, sikrer sommerbriseeffekten på varme dage en behagelig kølig boligatmosfære via en blid luftbevægelse. Komfortafkøling er mulig via små tilpasninger af radiatorens indre.