• Energieffektivitet
  • Radiatorer
  • Produkt info
  • Vandbåren varme

Forvarmet luftindtag kan forbedre varmepumpens ydeevne

Forvarmet luftindtag forbedrer varmepumpens ydeevne, og giver højere komfort i huset angiver Marcus Gustafsson, Ph.d. ved Högskolan Dalarna. Gustafsson har forsket i energieffektivisering af boligbyggerier, og deler ud af sine erfaringer på dette område. Det som sker, når man forvarmer luftindtaget via en luftindtagsradiator er, at man kan udnytte lavere temperaturer i varmesystemet takket være radiatorens øgede effektivitet, hvilket øger varmepumpens ydeevne.

Marcus GustafssonHvad har du forsket i netop nu?

Min forskning har drejet sig om energieffektivisering af boligbyggerier via renovering, med forbedret klimaskærmning og mere effektive varme- og ventilationssystemer. Fremfor alt har jeg kigget på kombinationen varmepumpe med luftafgang og radiatorer med luftindtag.

Hvorfor valgte du dette emne?

Der er sket meget med energistandarden for huse gennem de seneste 40 år, men der er stadig mange flere af de ældre huse med ringere standard end nye huse. Derfor spiller renovering af eksisterende huse en uhyre vigtig rolle i arbejdet med energieffektivisering. For at dette skal blive så godt som muligt, kræves en kombination af foranstaltninger til klimaskærmning og nye, effektive varme- og ventilationssystemer.

I hvilke typer byggerier passer radiatorer med forvarmet luftindtag og indblæsningsluft?

Indblæsningsluft er en rigtig god renoveringsmulighed i huse, som har et vanddrevet system med panelradiatorer og ventilation med luftafgang. Det kan også være en god løsning i nybyggede huse.

Hvilke fordele ser du ved denne type installation?

Det kræver færre ressourcer og en mindre arbejdsindsats at installere AIR, samtidig med at man opnår en ligeværdig komfortforbedring med forvarmet luft og mindre træk ved vinduerne. Radiatorer med indblæsning eller indsugning kan desuden arbejde med en lavere vandtemperatur end almindelige radiatorer, hvilket er en fordel hvis de anvendes sammen med en varmepumpe. Ved at sænke fremløbstemperaturen 5 – 10 °C kan årsvarmefaktoren forøges med 10 %, hvilket mindsker energiafgivelsen.

Billederne nedenfor viser årsvarmefaktoren (SPF, Seasonal Performance Factor) for en varmepumpe med lavtemperatursystem (radiator med luftindtag) sammenlignet med almindelige radiatorer. På venstre akse vises relativ SPF (SPF for radiator med luftindtag sammenlignet med SPF for almindelige radiatorer), på højre akse husets opvarmningsbehov (ekskl. Varmt vand).

På første figur sammenlignes en varmepumpe til luft udefra i et enfamilieshus i forskellige europæiske klimatyper. Den venstre halvdel viser et ”passivt hus” og den højre viser et ”lavenergihus”. Det som er interessant, er først og fremmest, at SPF bliver nogle procent højere ved radiatorer med luftindtag, og at forskellen er størst i kolde klimaområder.

Förvärmd tilluft: I figuren görs jämförelsen för en uteluftvärmepump i ett enfamiljshus i olika europeiska klimat. Den vänstra halvan visar ”passivhus” och den högra visar ”lågenergihus”. Det som är intressant är främst att SPF blir några procent högre med tilluftsradiatorer och att skillnaden är störst i kallare klimat.

Anden figur viser på samme måde relativ SPF for en varmepumpe med luftudgang i en større lejlighed, et flerfamiliehus, beliggende i Stockholm. I dette tilfælde er varmepumpen anvendt i kombination med fjernvarme som i Sverige er normalt i de fleste huse med flere boliger.

Förvärmd tilluft: Figuren visar på samma sätt relativ SPF för en frånluftsvärmepump i en större fastighet, ett flerfamiljshus, beläget i Stockholm. I det fallet har värmepumpen använts i kombination med fjärrvärme, som är vanligt i de flesta flerbostadshus i Sverige.

Hvordan vurderer du det at anvende gulvvarme i kombination med denne type varmeløsning?

Når man installerer luftindtag, gøres dette normalt ikke på alle husets radiatorer, da luftgennemstrømningen således ikke vil være optimal i alle luftindtag. Derfor skal der suppleres med for eksempel almindelige radiatorer eller gulvvarme, og ud af de to systemer giver gulvvarme en lavere fremledningstemperatur og en bedre komfort.

Mange huse i dag har brug for renovering både med hensyn til varme og ventilation. Hvad skal man overveje. Hvordan kommer man i gang?

Når man skal renovere et hus for at gøre det mere energieffektivt, ønsker man dels at sænke energianvendelsen og dels at bevare eller helst forbedre komforten. Klimabaserede varmetab kan mindskes via isolering og bedre vinduer, ventilationstab kan mindskes ved at genindvinde varme fra afgangsluften, enten med AIR eller med en varmepumpe til afgangsluften. Vælger man det sidste, er det som sagt godt også at sende forvarmet luft gennem radiatorerne for at opnå en bedre komfort i huset, og for at forbedre varmepumpens ydeevne.

Marcus Gustafsson er Ph.d. i energi og miljøteknik, og forsker lige nu i radiatorer med luftindtag.