• Dimensionering
  • Energieffektivitet
  • Vandbåren varme
  • Radiatorer
  • Renovering
  • Beboelsesejendom

Kan det betale sig at udskifte radiatorer i forbindelse med rørrenovering?

Radiatorer er slidstærke og har derfor lang levetid. I de fleste lejligheder er der udskiftet inventar og vægbeklædning flere gange uden at udskifte radiatorer. I lighed med møbler opstår der også behov for udskiftning af radiatorer. Nye radiatorer frisker interiøret op og trivslen i boligen får ligeledes et løft opad.

Radiatorer skaber den bedste varmekomfort især i boliger. Desuden muliggør radiatorerne, at man behageligt kan opholde sig tættere på vinduer end ved andre opvarmningsløsninger. Erfaringen viser, at det er billigere at købe en ny radiator end at rense den gamle og male den.

Det er sjældent, at der foretages en rørrenovering uden samtidig at forbedre bygningens energieffektivitet så som vinduer, yderdøre og varmeisolering af loftrummet. I forbindelse med udskiftning af radiatorer er det samtidig oplagt at nedsætte medietemperaturen. Det gamle varmerørsystem og måling af radiatortemperaturer er baseret på højere beregnede temperaturer end man anbefaler i dag og derfor skal man i forbindelse med rørrenovering lave en ny måling af varmerørsystem med lavtemperaturer. Dette er også til stor nytte for varmeproduktion, varmepumper, fjernvarme og ved varmeoplagring samt når der økologisk stræbes efter endnu mere holdbare teknikker. Også indendørs støv ”brænder” ved temperaturer på over 70°C, så nye radiatorer og nye lave temperaturer forbedrer også indeklimaet.

Ting som man skal tage højde for ved renovering af varmeanlægget og udskiftning af radiatorer

Rørrenoveringen skal planlægges omhyggeligt. Dette skal foretages af professionelle VVS-folk. Formålene skal være klarlagt; skal varmeproduktionssystemet udskiftes og hvilke muligheder findes der for at overgå til lavere vandtemperaturer.

Behovet for udskiftning af hovedledninger- og stigrør, dvs. korrosionen inde i rørene skal fastslås. Oftest er der ikke behov for udskiftning. Hvis varmeanlægget har været tæt og der ikke har været regelmæssigt behov for at påfylde vand på anlægget, er der heller ikke blevet dannet rust på stålfladerne. Derimod er rørene til brugsvand mere kritiske på grund af iltholdigt vand og der er brug for at udskifte metalrørene med højst 40-50 års intervaller.

Nye rørmaterialer, for eksempel PEX/ALU-PEX, med presfittings gør installationen mærkbart lettere i forhold til en gammel stålrørsinstallation og fjerner problemerne især ved varmt arbejde under ombygningen. I forbindelse med en rørrenovering kan det betale sig at forny regulerings- og afspærringsventilerne i varmeanlægget. Problemet med gamle ventiler er zinktab i messing, læk ved pakninger samt slitage og ætsning af lukkeflader. Det kan især betale sig at udstyre hoved- og stigrør med automatiske reguleringsventiler.

Det kan altid betale sig at udskifte tilslutningsrør til radiatorer, når radiatorerne udskiftes. Dette letter installationen og slutresultatet er også pænere. Samtidig udskiftes termostatventiler og afspærringsventiler.

Radiatorstørrelserne bør tjekkes/måles: Overgang til systemet med lavtemperatur giver energibesparelser og øger komforten. Overgang til lavtemperatursystemet er meget fordelagtigt, når der som varmekilde vælges en varmepumpe: Når en gammel radiator med ét panel udskiftes med en ny 11-type med tilsvarende ydre mål, forbedres varmeeffekten med ca. 60% og tilsvarende øger udskiftning af en gammel med to paneler med en ny 22-type effekten med ca. 50%. Ved hjælp af disse ændringer kan fremløbs temperatur nedsættes i dimensioneringsforhold med ca. 10°C. Denne ændring forbedrer varmepumpens temperaturkoefficient, COP, med ca. 20%. Hvis bygningens varmeisolering forbedres for eksempel ved at udskifte vinduer, øge loftisolering eller lignende, kan vandtemperaturen sænkes yderligere og således forbedres COP’en endnu mere.

Nye radiatorer opfrisker også boligens interiør. Kvaliteten af rørenes installation skal sættes i højsædet. »Makværk’’ bør ikke accepteres. Så vidt muligt kan det betale sig at placere rørene usynligt.

Kontakt os for mere information!