• Energieffektivitet
 • Produkt info
 • Vandbåren varme
 • Radiatorer

Spar energi med lavtemperaturradiatorer i nybyggerier

En helhedsbetragtning viser, at Ulow E2 også i nybyggerier kan anvendes meget økonomisk i monovalent drift. Hvad der særligt kan anbefales, er dog kombineret drift med andre varmeafgivelsessystemer med lave temperaturer, f.eks. gulvvarme og gulvkonvektorer. Her giver Ulow E2 den bedste balance mellem energieffektivitet og komfort. Til rum, som kræver periodisk opvarmning, hurtig rumopvarmning og korte reaktionstider (f.eks. soverum, badeværelser og spa, garderober, fitnessrum, arbejdsrum m.m.), anbefales kombineret drift med Ulow E2.

Nybyggeri med E2-teknik

E2-teknikken tilbyder også mange fordele ved nybyggeri:

 • Solodrift med Ulow E2 principielt økonomisk
 • Solodrift med Ulow E2 ideelt i rum som kun anvendes engang imellem, og derfor har øget behov for god varmekontrol
 • Maksimal komfort og omkostningsfordele ved kombineret drift
 • Kompatibel med gulvvarme takket være de samme middeltemperaturer ved drift

Beregningsgrundlag*:

 • 12 boligenheder med varmebehovet 70 kW beregnet ifølge EN 12831
 • Sammenligning af 3 systemer/anvendelser (Ulow E2, gulvvarme og kombineret drift)
 • Opstilling af omkostninger baseret på målingsudskrift
 • Energiteknisk skøn og økonomisk sammenligningsberegning

Investeringsomkostninger/resultat – definitioner

 • Investeringsomkostninger:
  Produktion af en målingsudskrift for nybyggerier, ved anvendelse af gulvvarme tages intet hensyn til byggeomkostninger (tid/gulvlægning osv.)
 • Vedligeholdelsesomkostninger:
  Hensyn til faktorer til prisforøgelse for service hhv. vedligeholdelse baseret på ÖNORM M 7140
 • Driftsomkostninger:
  Hensyn til faktorer for stigning af prisen mht. gas og strøm (observationsperiode 15 år)
 • Tabsomkostningsberegning:
  Erfaringsværdien fra projekt med optimering af energigenererings-. fordelings- og styringsteknik (besparelsespotentiale)

Mest effektive metode til at spare energi

En af de mest effektive metoder til at spare energi på er at anvende radiatorer med lave fremløbstemperaturer. Ulow E2 ser vi som et svar på ændrede miljøforudsætninger og vores bidrag til mindskelse af CO2-udslippet.

Billedet ovenfor:
NYBYGGERI: To-families lavenergihus, i alt 138 m2 beboelsesrum med fuld kælder.
I GENNEMSNIT: Stueplan: 69 m2.
OPVARMNING: Luftvarmepumpe + termisk solvarmesystem.
VARMEAFGIVELSE: Ulow E2 i kombineret drift med gulvvarme.